» Numer 22


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

I Konkurs Wiedzy i Umiejętności Szkolnych w Mikstacie

    Niedawno w SP w Mikstacie odbył się I Konkurs Wiedzy i Umiejętności Szkolnych dla uczniów kl. II i III z powiatu ostrzeszowskiego.
    Obejmował on umiejętności wykorzystania wiedzy uczniów z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczo-społecznej, plastyczno-technicznej oraz muzyczno-ruchowej.
    Do konkursu zgłosiły się drużyny ze szkoły z: Rojowa, Olszyny, Ostrzeszowa nr 1, Potaśni, Biskupic Zab. i Mikstatu.


    Uczestników powitał dyr. SP w Mikstacie p. J. Więckowski. Natomiast burmistrz Miasta i Gminy Mikstat p. B. Małecki życzył zawodnikom wspaniałej rywalizacji.
    Po części oficjalnej drużyny przystąpiły (bawiąc się wspaniale) do rozwiązywania zadań. Bardzo ciekawa i widowiskowa okazała się prezentacja własnej szkoły przez uczniów.
    Wszyscy zawodnicy biorący udział w konkursie, pomimo iż mają po 9 i 10 lat, spisali się na medal, wykazując się dużymi umiejętnościami i wiedzą. Konkurs przebiegał w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Uczestnicy nawiązali wiele nowych przyjaźni, a także pokazali, że potrafią zachowywać się fair play.


    Jury, pod przewodnictwem wicedyrektora Zb. Szlachcica, przyznało I miejsce reprezentacji z SP w Mikstacie, w składzie: M. Berajter, W. Olek, A. Rusiecka, II miejsce reprezentacji ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie, w składzie: N. Mazur, K. Łacina, M. Hoja, III miejsce reprezentacji z SP w Potaśni, w składzie: W. Gąsiorek, S. Gąsiorek, D. Adamski.
    Dzięki sponsorom zawodnicy zostali poczęstowani obiadem i ciastem, a po ogłoszeniu wyników wszystkim startującym drużynom wręczono cenne nagrody.
    Ogranizatorki p. B. Ilska, M. Szczepaniak i J. Sztukowska składają serdecznie podziękowania sponsorom, bez których byłoby trudno zorganizować konkurs.
    Oto oni:
    Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział Mikstat, burmistrz Miasta i Gminy Mikstat, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mikstacie, WSiP, OUP Ostrzeszów, UP Mikstat, księgarnia "Pegaz" Ostrzeszów p. Janiszewscy, sklep kosmetyczno-papierniczy p. Bigdowscy, AMI I. M. Aksamscy, sklep spożywczy p. Cybeliusz, piekarnia IMPEX p. Janicka, piekarnia p. Sowa, sklep wielobranżowy p. Sygo, sklep warzywniczy p. Jędroszka, p. H. Joks, p. U. Staniszewska.

(a)


1994 - 2007 © Borkow