» Numer 22


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

31 maja - Światowy Dzień bez Papierosa
26-31 maja - "Tydzień dla Serca"

    Palenie tytoniu każdego roku jest przyczyną około 4 milionów zgonów na całym świecie. Palacze umierają głównie z powodu chorób układu krążenia, raka płuc i innych nowotworów złośliwych, a także przewlekłych chorób płuc.
    Dym tytoniowy jest istotnym elementem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, zwiększając tym samym szkodliwy wpływ środowiska na zdrowie człowieka. Z najnowszych badań wynika, ze wdychanie dymu tytoniowego z otoczenia zwiększa zapadalność na raka płuc i chorobę niedokrwienna serca u niepalących dorosłych.
    W Polsce każdego roku rodzi się ponad 100 tys. dzieci, które podczas pierwszych 9-ciu miesięcy istnienia wraz z palącą matką w ciąży, eksponowane są na setki niszczących zdrowie związków chemicznych, zawartych w dymie tytoniowym. Wszystkie te dzieci wolniej rosną w łonie matki, rodzą się niedorozwinięte (przeciętna niższa masa urodzeniowa o 200-400g), są znacznie gorzej przygotowane do samodzielnego życia. Mają mniejsza szanse na normalne, zdrowe życie. 60% małych dzieci w Polsce jest zmuszonych przeze oboje czy jednego z rodziców do biernego palenia. Badania naukowe, także w Polsce, jednoznacznie wskazują na znacznie wyższy u tych dzieci, przyczynowo związane z paleniem, nagły zgon noworodków, astmę, schorzenia układu oddechowego czy ucha środkowego.
    Bierne palenie nie jest dobrowolnym wyborem. Dzieci wdychają dym tytoniowy, gdyż młodzież i dorośli palą w miejscach, gdzie najmłodsi mieszkają, bawią się i uczą. Na świecie pali ponad miliard dorosłych, co oznacza, wg szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, ze ok. 700mln dzieci (ponad połowa populacji dzieci), oddycha powietrzem zanieczyszczonym dymem tytoniowym. Dzieci najczęściej wdychają dym tytoniowy w swoich domach, czyli "trują" ich właśni rodzice.
    Rok 2003 został uznany przez Światową Organizację Zdrowia rokiem pod hasłem: "Zdrowe środowisko dzieci". Dlatego też uwolnijmy nasze dzieci od dymu tytoniowego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie


1994 - 2007 © Borkow