» Numer 22


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

BOGATY Z URZĘDU (2)

    Przed tygodniem rozpoczęliśmy prezentację oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne. Dziś kontynuujemy te publikację przypominając, że wszystkie oświadczenia majątkowe wójtów, burmistrzów, starostów, radnych gmin i powiatów, a także urzędników pełniących funkcje kierownicze, podlegają ujawnieniu (zgodnie z zarządzeniem premiera z dn. 26 lutego br.).
    Aby przy każdej z osób nie powtarzać pełnego brzmienia wszystkich punktów oświadczenia, czynimy to poniżej, wypisując numer i określenie tych punktów, które dotyczą prezentowanych dziś oświadczeń majątkowych. Później, przy imiennej prezentacji zostaną podane tylko odpowiednie numery.
    I. Zasoby pieniężne.
    II. Dom, mieszkanie, gospodarstwo, inne nieruchomości.
    VI. Działalność gospodarcza.
    VII. W spółkach handlowych.
    VIII. Inne dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.
    IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł.
    X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki.

OSTRZESZÓW (kierownicy placówek)

    Marian Jan GRZEGOREK - dyrektor ZOPO
    II. Mieszkanie o pow. 60,24 m2, o wartości 72.000 zł (własnościowe), garaż o pow. 18,24 m2, o wartości 7.000 zł (wł.).
    VII. Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o., członek rady nadzorczej od 15.01.2001 r., z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym 1.100 zł.
    VIII. 57.904,98 zł (brutto) - zatrudnienie, 1.100,00 (brutto) - z tytułu pracy w RN - ZEC
    IX. Opel Astra II, 1999 r.

    Jerzy JUJA - dyrektor OSiR
    I. 2.447 zł (wspólność), 342,87 Euro (wspólność), 21,72 USD
    II. Domy o pow. 145 i 94 m2, o wartości 160 tys. zł i 100 tys. zł (współwłasność), działki budowlane zabudowane domami mieszkalnymi o pow. 753 m2 i 459 m2 o wartości 15.060 zł i 9.180 zł.
    VIII. 38.908,06 zł. - zatrudnienie (brutto, wg PIT)

    Anna NIESOBSKA CHRZAN - dyrektor OCK
    VIII. 1.600,00 zł - Wieczór poetyckiej twórczości autorskiej.

    Stanisław Jan WALA - kierownik MGOPS
    II. Dom o pow. 180 m2 o wartości 150 tys. zł. (własność).
    VIII. 41.750,36 zł - wynagrodzenie (brutto wg PIT), 1.025,04 zł - najem

1994 - 2007 © Borkow