» Numer 41


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Listy

Szanowna Redakcjo
     Nawiązując do mojego artykułu (Czas Ostrzeszowski nr 39 z dnia 24.09.2003r.)w sprawie działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Ostrzeszowie stwierdzam, że do napisania tego artykułu sprowokowała, mnie informacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Ostrzeszowie (CzO nr 36 z dnia 3.09.2003). Odpowiedź Zarządu Spółki wykazuje, że zaległości w opłatach czynszowych nie powodują złej działalności spółki.
     W związku z tym odwołuję podane w moim artykule wszystkie uwagi, które mogą świadczyć o pomówieniach i jednocześnie przepraszam Pana Prezesa Pelca oraz podległy personel za przykrości wynikłe z artykułu i sam stwierdzam, że działalność dotychczasowa spółki przyniesie korzyści w budowie mieszkań. Raz jeszcze zainteresowanych serdecznie przepraszam.

Henryk Puterczak


1994 - 2007 © Borkow