» Numer 47


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

CZEKAJĄC NA OBWODNICĘ

    O planowanych inwestycjach w gminie Grabów mówi burmistrz MiG Grabów n/Prosną - EDMUND GEPPERT.
    Na ostatniej X sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o przekazaniu gruntu i tym samym rola urzędu gminy w zakresie budowy obwodnicy dobiegła końca. Natomiast wykup gruntów należy do Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Już toczą się rozmowy WZD z mieszkańcami.


Zakończono inwestycję na ul. Ostrzeszowskiej

    Myślę, że w 2004 r. uda się załatwić do końca wszystkie sprawy własnościowe i złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania, które - z tego, co mi wiadomo - ma być finansowane przy pomocy środków unijnych. Na dziś koszt całej inwestycji nie jest znany, można szacować, że wyniesie ok. 20 mln zł, ale nie będą to środki gminne, bo inwestorem jest samorząd wojewódzki. Przypuszczalnie prace rozpoczną się w 2005 r. Prawie wszyscy mieszkańcy Grabowa czekają na powstanie tej obwodnicy. Może trochę inne jest odczucie niektórych właścicieli gruntów.
    Na poprzedniej IX sesji zapadły decyzje o zmianie budżetu. Pozwoliły one nam na zlecenie pewnych dokumentacji, wg których po Nowym Roku zostaną uruchomione dodatkowe fundusze. Dotyczy to rozbudowy oczyszczalni ścieków, konieczności rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Jeżeli powstanie pralnia w ZAZ w Książenicach, to trzeba będzie pociągnąć tam sieć kanalizacyjną, bo zużycie wody będzie duże. Musimy też zapewnić odpowiednią wodę dla mieszkańców Bukownicy, ponieważ zawiera ona nadmierną ilość magnezu i zgodnie z decyzją sanepidu, po 30 kwietnia 2004 r. ta woda musi być uzdatniona. Przewidujemy włączyć tamten rejon w sieć wodociągu Palaty. Produkcja wody nie jest aż tak duża, żeby budować stację uzdatniania wody.

K.J.


1994 - 2007 © Borkow