» Numer 52


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

JUŻ MOŻNA KOMPLETOWAĆ I DOSTARCZAĆ KUPONY!

    To już ostatnia seria świątecznych kuponów. Można je więc wycinać, kompletować, przyklejać na kartki pocztowe i dostarczać do redakcji "Czasu" - ul. św. Mikołaja 16

    Aby kupony wzięły udział w losowaniu należy:
    1. Na jednej kartce pocztowej formatu A6 (standardowa kartka pocztowa) nakleić 3 kupony jednej firmy (seria 1, 2 i 3) Wyjątkowo dwa kupony ma tylko upominek od "Czasu Ostrzeszowskiego" dla dzieci - seria 1 i 2 na jednym kuponie.
    Kartki innego formatu, a także grubsze lub cieńsze od standardowych, nie będą brały udziału w losowaniu. Prosimy o tym pamiętać!!!
    2. Każda osoba może dostarczyć do redakcji lub nadesłać dowolną liczbę kartek z naklejonymi kuponami.
    3. Każda kartka musi być opatrzona imieniem, nazwiskiem i adresem nadawcy.
    4. Termin składania kartek upływa 6 stycznia. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data stempla pocztowego. Kartki można wrzucać do czerwonej skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do redakcji, ul. św. Mikołaja 16.
    5. W zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy i stali współpracownicy "Czasu Ostrzeszowskiego" oraz ich najbliższe rodziny.
    6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, czyli opublikowanie ich w "Czasie Ostrzeszowskim".

    O terminie i miejscu losowania powiadomimy po 6 stycznia 2004r.
    Jednocześnie informujemy, że w punktach sprzedaży naszej gazety w terenie, a także w redakcji są do nabycia kartki pocztowe, wydane z okazji 10-lecia "Czasu Ostrzeszowskiego".


1994 - 2007 © Borkow