Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 02


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

XIII sesja Rady Gminy Kobyla Góra

    W pięknej bożonarodzeniowej scenerii 30.12.2003 roku odbyła się sesja Rady Gminy Kobyla Góra. Stałymi punktami każdej sesji są: sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym wójta oraz przewodniczącego, informacja przewodniczących komisji o odbytych posiedzeniach, jak również przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. W punkcie 5 - interpelacje i zapytania radnych, żaden z radnych nie zabrał głosu. Do komisji uchwał zostali wybrani radni: Podsadny, Nowicki, Kuna.


    Następnie przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Większość z nich dotyczyła zmian w podjętych na poprzednich sesjach uchwałach.
    Sołtys Rybina zabrał głos w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanych. Uważa, że pieniądze powinny trafić do Rybina, gdyż mogłyby one służyć na meliorację wioski. W tej sprawie kilku innych radnych również zabrało głos. Podjęto też uchwały w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej oraz zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
    I tak skończyła się ostatnia (w 2003 roku) XIII sesja Rady Gminy Kobyla Góra.

as


1994 - 2007 © Borkow

owski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">