Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 13


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Co dalej, gimnazjalisto?

    W tym tygodniu przedstawiamy kolejną szkołę ponadgimnazjalną. Dziś I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.

MOC TRADYCJI - ODWAGA POMYSŁÓW


    I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie czerpie swe siły z krynicy młodości, jak i ponadosiemdziesięcioletniej tradycji. Jesteśmy szkołą o znacznym dorobku, który stale się wzbogaca.
    I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie znajduje się w czołówce szkół średnich w regionie i może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Od kilku lat należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, skupiającego placówki wprowadzające innowacje pedagogiczne. Jako jedna z nielicznych szkół w województwie i kraju I LO od 1994 r. we wszystkich klasach ma w swym programie filozofię, co jest efektem współpracy z Instytutem Filozofii UAM w Poznaniu. Rokrocznie organizujemy też bogate programowo sesje filozoficzne z udziałem naukowców z Poznania. Podobnych spotkań popularnonaukowych, m.in. z fizyki czy biologii również u nas nie brakuje. Praca na lekcjach oraz rozwijanie talentów w ramach rozmaitych kół zainteresowania owocują wieloma sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Nasi strzelcy od lat nie mają sobie równych w regionie i województwie.
    W ostatnich latach ogromna większość absolwentów zdobywa indeksy wyższych uczelni. W roku szkolnym 2003/2004 aż 86% maturzystów wywalczyło miejsce na studiach. W niedawno opublikowanym rankingu tygodnika "Newsweek", biorącym pod uwagę liczbę studentów kończących pierwszy rok studiów wyższych, zajęliśmy 11. miejsce w Wielkopolsce i 2. w byłym woj. kaliskim. To znakomity rezultat i ważkie świadectwo efektywności licealnego kształcenia.
    Szkoła dysponuje zmodernizowaną bazą dydaktyczno-wychowawczą, posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, 2 sale multimedialne, dużą zmodernizowaną salę gimnastyczną, świetnie urządzoną siłownię, nowoczesną bibliotekę z czytelnią (ze stanowiskami multimedialnymi pozwalającymi na dostęp do wielu baz danych), aulę, kawiarenkę, radiowęzeł.
    Co dziś szczególnie istotne - Liceum to szkoła bezpieczna, zatrudniająca ochronę i przeciwdziałająca patologiom. Nad zdrowiem psychicznym i właściwym kierunkiem rozwoju wewnętrznego pieczę mają dwaj pedagodzy i psycholog.
    Dobra szkoła to nie tylko nauka, ale wspólnota serc i umysłów. Uczniowie mają możliwość prezentacji uzdolnień artystycznych oraz rozwijania talentów sportowych. Prócz sesji naukowych wydarzeniami są wieczory literacko-teatralne, prezentujące dorobek koła teatralnego. Zdolni plastycy są zaś twórcami licealnej galerii przyozdabiającej korytarzowe mury. Redagowanie wielokrotnie nagradzanej i profesjonalnie wydawanej szkolnej gazety "Czarno na białym" pozwala z kolei zrealizować pasje dziennikarskie. Uczniowie są również twórcami świetnej i stale aktualizowanej strony internetowej, nagrodzonej w konkursie informatycznym "Euroszkoła w sieci". Wakacje można natomiast spędzić na niezapomnianych obozach harcerskich, kajakowych i sportowych. Nic zatem dziwnego, że lata w "ogólniaku" to czas budowania trwałych więzi emocjonalnych, poświadczanych przez liczne zjazdy absolwentów.
    W ciągu wieloletniej działalności popularnego ostrzeszowskiego "ogólniaka" utrwalił się wizerunek ucznia reprezentującego trwałe wartości. Ideałem licealisty nie jest bynajmniej, jak się powszechnie uważa, osoba o wysokiej średniej ocen z wszystkich przedmiotów, lecz uczeń posiadający sprecyzowane zainteresowania, ukierunkowane zdolności oraz determinację i motywację do pełnego ich wykorzystywania. Indywidualiści doskonalący swą wiedzę w jednej lub dwóch dziedzinach, osoby o dużych możliwościach intensywnie pracujące pod okiem kompetentnych i przyjaznych profesorów nad własnym rozwojem - oto obraz młodzieży, jaką stara się promować nasza szkoła.


    Urozmaicona oferta dla przyszłych pierwszoklasistów pozwala na zdobycie wiedzy, która umożliwi kształcenie akademickie na wszystkich kierunkach. Każdy, kto chce zostać w przyszłości inżynierem, prawnikiem, ekonomistą, nauczycielem, naukowcem, artystą, odnajdzie w tej szkole doskonałe warunki do nauki.

W roku szkolnym 2003/2004 proponujemy absolwentom gimnazjów 6 różnorodnych klas:
I a
    Poszerzony program nauczania matematyki i fizyki. Języki obce: angielski i niemiecki.
    Program klasy zapewnia znakomite przygotowanie do studiów technicznych i innych ścisłych kierunków.
I b
    Poszerzony program nauczania matematyki i informatyki. Języki obce: angielski i niemiecki.
    Absolwenci tej klasy to przyszli technicy, inżynierowie oraz specjaliści w dziedzinie przekazu informacji.
I c
    Poszerzony program nauczania języka polskiego i historii. Języki obce: angielski i łaciński
    W klasie tej swój żywioł odnajdą humaniści, którzy planują w przyszłości zostać: filologami, artystami, prawnikami, pedagogami...
I d
    Poszerzony program nauczania biologii i chemii. Języki obce: angielski i rosyjski.
    Ta propozycja skierowana jest do przyszłych biologów, lekarzy, chemików, farmaceutów...
I e
    Poszerzony program nauczania dwóch języków obcych: rosyjskiego i niemieckiego. Dodatkowo nauczany jest język angielski.
    Uczniowie tej klasy o wyraźnym nastawieniu na opanowanie języków obcych mają możliwość skutecznego startu na studia filologiczne i nie tylko.
I f
    Poszerzony program nauczania geografii i matematyki. Języki obce: niemiecki i angielski.
    Ogólne wykształcenie, jakie odbiorą uczniowie tej klasy, pozwoli im wybrać niemal każdy kierunek studiów.

1994 - 2007 © Borkow

i-bin/s.cgi-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">