Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 13


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Historycznie i patriotycznie w Grabowie

    W niedzielę, 14 marca mieszkańcy Grabowa n. Prosną i okolic mieli niepowtarzalną szansę przypomnienia sobie bądź poznania najdawniejszych kart z dziejów swojej małej ojczyzny. Wszyscy zostali bowiem zaproszeni na historyczną uroczystość zorganizowaną przez nauczycielki miejscowej Szkoły Podstawowej oraz Grabowskie Centrum Kultury. Wydarzenie miało miejsce w sali Domu Strażaka.


    -"Wielu Polaków czeka na dzień 1 maja, kiedy to Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Wszyscy łączą z tym faktem nadzieje i plany. Ale jak już wiele lat temu napisał Cyprian Kamil Norwid: Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć, skąd się wyszło.
    Polska należy przecież do Europy, ale choć tak wiele łączy nas z innymi państwami, jesteśmy narodem o własnej tożsamości. Mamy swój język, swoje symbole narodowe, własną kulturę i własne tradycje. W dzisiejszej Europie istotne jest zachowanie odrębności rysów charakterystycznych dla danego regionu. Odrębność kulturowa może się jednak zachować tylko poprzez małe ojczyzny, a w ich obrębie poprzez regionalizm, polegający na dążeniu człowieka do poznawania najbliższego otoczenia, zachowania swoistych cech kultury danego obszaru, pogłębiania wiedzy o tej kulturze i pielęgnowania jej. Dom rodzinny nie jest wystarczającą gwarancją do przetrwania i przekazywania treści regionalnych. Powinni to czynić również nauczyciele - tak w swoim przemówieniu cel imprezy scharakteryzowała Bogumiła Tomczak, jedna z trzech (obok: Małgorzaty Sowy i Aleksandry Trynkiel) głównych organizatorek całości.


    Po tych słowach publiczność, która szczelnie wypełniła salę, obejrzała inscenizację legendy zatytułowanej "Jak Rokita zawiódł się na Grabowie" ukazującej pochodzenie nazwy i herbu miasteczka. Aktorami byli w tym przypadku uczniowie klas: Ic, IId i IIIa tamtejszej podstawówki. W przedstawieniu, poza treścią legendy, wykorzystano także wiersze Leona Pilaczyńskiego.
    Występ dzieciaków był najważniejszą, ale nie jedyną atrakcją tego niedzielnego popołudnia w Grabowie. Wchodząc i wychodząc z Domu Strażaka można było bowiem przyjrzeć się zgromadzonym tam eksponatom, mającym, jak to ujęły organizatorki, "przybliżać i przypominać nam mowę naszych ojców, podkreślać piękno zabytków naszego miasteczka, pokazać piękno sztuki ludowej i pomóc odnaleźć miejsce Grabowa na mapie powiatu oraz zapoznać nas z symbolami naszego miasteczka". Największy wkład w zdobyciu wystawionych przedmiotów mieli sami mieszkańcy, którzy przeszukawszy uprzednio swoje strychy i piwnice przekazali znaczną ich część. Należy także wspomnieć, iż bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się tego dnia Izba Pamiątek w Grabowie, którą otwarto specjalnie z okazji tych niecodziennych uroczystości.


    Opisane wyżej wydarzenia stanowią część uzupełniającego programu regionalnego, jaki realizowany jest w grabowskiej Szkole Podstawowej i ma za zadanie poszerzać wiedzę uczniów o wiadomości dotyczące ziemi, na której żyją. Zdaniem prowadzących go nauczycielek, treści takich jest bowiem zbyt mało w programie nauczania. Kulminacyjnym momentem tych działań staną się obchody 40-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną, jakie zaplanowano na połowę tego roku.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

zeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">