Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 15


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

CZAS SIEWU... czyli rekolekcje szkolne w Grabowie

    W dniach od 08 do 10 marca dzieci z SP w Grabowie n. Prosną oraz dzieci z SP w Zamościu miały możliwość przeżywania tego szczególnego czasu. To już czwarty raz z rzędu pojawiła się możliwość prowadzenia rekolekcji w pełnej formie, to znaczy w części warsztatowej, realizowanej w szkole przez wychowawcę wraz ze swoją klasą oraz spotkań w kościele, prowadzonych przez ks. Kazimierza Lewandowskiego, salezjanina.


    Rekolekcjonistę wspierały cztery dziewczyny ze Wspólnoty Oazowej z Piły. Ich zadaniem było prowadzenie śpiewów na spotkaniach w kościele oraz pomoc w przygotowywaniu scenek wprowadzających do konferencji. Swym radosnym śpiewem, dobrą grą na gitarach i zaangażowaniem bardzo szybko zdobyły sympatię dzieci.
    Zajęcia warsztatowe, o tematyce czysto wychowawczej, zostały skorelowane z tym, co działo się w poszczególne dni na spotkaniach ewangelizacyjnych w kościele. Zajęcia ubogacone były metodami aktywizującymi, jak np. scenki sytuacyjne. Nie brakowało też prac typowo plastycznych, poprzez które uczniowie mogli wyrażać wartości, które wypracowali. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na tematykę. Dzień pierwszy: człowiek człowiekowi bratem i siostrą. Dzień drugi: zło dobrem zwyciężaj. Dzień trzeci: budujemy wspólnotę.
    Ogólnym celem tego, co działo się w szkole, była profilaktyka zachowań agresywnych w szerokim sensie tego słowa, promowanie przyjaźni i postaw prospołecznych. Bardzo wymownym znakiem "dostrzeżenia brata i siostry" stała się zbiórka przyborów szkolnych i maskotek dla dzieci z Domu Dziecka. Innym pozytywem, wypracowanym przez dzieci były "znaki korytarzowe", które, umieszczone na korytarzach szkolnych zachęcają do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury na przerwach międzylekcyjnych. Natomiast na spotkaniach w kościele, podczas codziennej mszy św., uczniowie mogli odnaleźć kochającego Boga, który pragnie, by Jego dzieci-uczniowie czynili dobro z miłością, który czeka cierpliwie na powrót grzesznika...


    Oprócz zajęć warsztatowych, uczniowie mogli uczestniczyć codziennie w tzw. zajęciach muzyczno-integracyjnych. Celem tych zajęć, oprócz oczywistych wartości religijnych, było rozwijanie umiejętności wokalnych i rytmiki. Program wspólnego śpiewu zawierał również elementy zabaw integracyjnych.
    W dobie dzisiejszego zabiegania rekolekcje to czas szczególny, czas, w którym człowiek może się "zatrzymać", nabrać dystansu do codziennych spraw. Jest to czas potrzebny do tego, by zweryfikować swoje poglądy, by "posklejać" na nowo samego siebie, by mieć prawidłowe podejście do wielu spraw. Ale to nie wszystko. Ważny jest również czas po rekolekcjach. Co zatem należy zrobić, by rekolekcje nie stały się tylko krótkim epizodem w życiu ucznia? Po pierwsze, wypracowane wartości trzeba u dzieci konsekwentnie podtrzymywać. Po drugie, wymaga to zaangażowania ze strony wszystkich nauczycieli. Wreszcie po trzecie, sami uczniowie muszą pamiętać o tym, co zyskali podczas rekolekcji (a to też nie jest łatwe). Trafnie ktoś określił rekolekcje: "rekolekcje to czas siania (ziaren dobroci i miłości) w nas, a czas po rekolekcjach to czas pielęgnowania, wzrastania i zbierania plonów. No cóż, pierwszy krok został zrobiony...

Maria i Paweł Wawrzyniakowie


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">