Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 23


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

"Zielone dyplomy" dla uczniów ZS nr 3

    "Czy po wejściu do Unii Europejskiej być rolnikiem ryczałtowym, czy rozliczać VAT?" - oto pytanie, które zadaje sobie obecnie wielu mieszkańców wsi. To jednak także temat pracy dyplomowej, która dwójce uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ostrzeszowie przyniosła drugie miejsce w XXVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Zielone dyplomy" organizowanego przez redakcję "Zielonego Sztandaru" w kategorii ekonomika rolnictwa.


    Autorami pracy są uczniowie klasy Vb: Michał Ciemny z Przytocznicy i Łukasz Powolny z Mieleszówki. Współpracę zasugerowała im Urszula Grzesiak - nauczycielka prowadząca. Gospodarstwa rodziców obu uczniów są bowiem bardzo zbliżone pod względem wielkości i profilu produkcji.
    - Do pracy wykorzystaliśmy wartości zakupów, jakich dokonywaliśmy w gospodarstwach oraz wartości sprzedaży produktów. Zestawialiśmy to i przeliczaliśmy stawki VAT - tłumaczy M. Ciemny.
    Co prawda praca powstawała około miesiąca, ale przygotowania do niej, polegające m.in. na kompletowaniu faktur, trwały cały 2003 r.
    Dlaczego właśnie ta praca została wybrana do reprezentowania ZS nr 3 w tegorocznej edycji "Zielonych dyplomów"? Jak wyjaśnia U. Grzesiak, zdecydowała o tym nie tylko jej jakość, ale też fakt, że pisali ją dobrzy uczniowie. Było to bardzo istotne, ponieważ dostateczne oceny na świadectwie zamykają drogę do otrzymania najważniejszej nagrody w tym konkursie tj. indeksu wyższej uczelni. Michał i Łukasz otrzymali więc szansę studiowania ekonomii i ekonomiki przemysłu rolno-spożywczego na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pierwszy z nich już zdecydował się skorzystać z tej możliwości, drugi jeszcze się nad tym zastanawia. Oprócz indeksów, laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne (I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł). Dodatkowym, jakże ważnym plusem takiego sukcesu jest to, że Michał i Łukasz mają zaliczone z najwyższą notą egzaminy zawodowe w swojej szkole.
    To nie pierwsze takie osiągnięcie uczniów ZS nr 3. Placówka ta od wielu już lat startuje w konkursie "Zielone dyplomy", ale trzeba przyznać, że największe w nim sukcesy to kwestia ostatnich kilku lat. W 2001 r. Ilona Pawlak zwyciężyła w kategorii technologia produkcji zwierzęcej, a rok później w tej samej kategorii wyróżniono Jacka Bednarka. W ubiegłym zaś roku w kategorii ogrodnictwo wyróżnienie uzyskała Magdalena Małolepsza. Nie można nie odnotować tego, iż w większości przypadków pieczę nad przygotowywaniem nagrodzonych prac sprawowała ta sama osoba, wspominana już nauczycielka technologii produkcji zwierzęcej i ekonomiki - U. Grzesiak uznawana przez swojego szefa, dyrektora ZS nr 3, Witolda Jakubczyka za prawdziwego eksperta w dziedzinie Unii Europejskiej.
    Konkurs "Zielone dyplomy" rozgrywany jest w kategroriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ekonomika rolnictwa, ogrodnictwo i leśnictwo. Jednym z ważniejszych kryteriów oceny nadsyłanych prac jest to, aby miały one praktyczną przydatność, a zawarte w nich informacje mogły być wykorzystane w gospodarstwie rolnym. Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu zaplanowano na 7 czerwca. Uroczystość odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">