Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 23


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

PCK wczoraj i dziś

    14 maja ściany auli Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie zapełniły się pracami, jakie napłynęły na konkurs pod hasłem "PCK wczoraj i dziś", zorganizowany przez Zarząd Rejonowy PCK i popularny "trociniak". Okazje to: 85-lecie istnienia PCK oraz Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa przypadający 23 maja.


    Nieprzypadkowo to właśnie ZS nr 1 zaangażował się w realizację tego przedsięwzięcia. Szkoła ta jest bowiem w Ostrzeszowie bezdyskusyjnym liderem pod względem ilości honorowo oddawanej krwi. Miesięcznie tym życiodajnym płynem dzieli się z potrzebującymi aż 38 jej uczniów. W sumie pobrano od nich już 175 litrów krwi!


    Z zaproszenia organizatorów konkursu skorzystało 13 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrzeszowskiego. Nadesłały one łącznie 95 prac wykonanych wszelkimi dostępnymi technikami plastycznymi. W większości były to plakaty, których autorzy wykazali się sporą wiedzą na temat PCK, dostrzegając i pokazując każdą z licznych form działalności tej organizacji. Nie powinno to dziwić, skoro uczestnicy konkursu to członkowie szkolnych kół PCK.
    W skład jury oceniającego prace weszli: kierownik biura Zarządu Rejonowego PCK Anna Mitmańska oraz troje nauczycieli ZS nr 1: Elżbieta Gimer, Paweł Marchwacki i autor koncepcji przedsięwzięcia, opiekun koła PCK w tej placówce Marian Pleciak. A oto, kto znalazł się wśród nagrodzonych:

Szkoły podstawowe
    I m. Iwona Niemyjska - SP Mikstat
    II m. Martyna Stasior - SP Mikstat
    III m. Justyna Tomczak - SP Mikstat
    IV m. Karina Jeżewska - SP Grabów
    V Agnieszka Dera - SP Mikstat
    Wyróżnienia: Marta Gniady, Patrycja Kędzierska (SP Mikstat) Monika Królak (SP Bukownica), Agnieszka Karwacka (SP nr 3 Ostrzeszów)

Gimnazja
    I m. Agata Ambroży - Gim. nr 1 Ostrzeszów
    II m. Magdalena Błoch - Gim. Specjalne Ostrzeszów
    Karolina Ostrycharz - Gim. Specjalne Ostrzeszów
    III m. Irena Drożak - Gim. Specjalne Ostrzeszów
    IV m. Sylwia Krawczyk - Gim. nr 1 Ostrzeszów
    Anna Fluder - Gim. nr 1 Ostrzeszów
    V m. Teresa Sopalska - Gim. nr 1 Ostrzeszów
    Wyróżnienia: Łukasz Szczepaniak (Gim. Specjalne Ostrzeszów), Agata Borkowska (Gim. nr 2)

Szkoły ponadgimnazjalne
    I m. Aldona Jarosik - ZS nr 1 Ostrzeszów
    II m. Teresa Jaźwiec - ZS nr 1 Ostrzeszów
    III m. Adam Pobłocki - ZS nr 3 Ostrzeszów
    IV m. Ewelina Siedlecka - ZS nr 3 Ostrzeszów

    Według opinii M. Pleciaka, w Ostrzeszowie warto oddawać krew, ponieważ osoby, które się na to decydują, mogą liczyć na docenienie swojej ofiarności:
    - Krwiodawca traktowany jest podmiotowo, nie przedmiotowo - stwierdził z przekonaniem.
    Co najważniejsze, daje to wymierne efekty w postaci bardzo wysokiej, w porównaniu z innym powiatami, liczby honorowych dawców krwi zarejestrowanych na naszym terenie.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

/cgi-bin/s.cgi-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">