Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 23


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Amatorska I liga tenisa ziemnego 10.06 - 10.08.2004

    Amatorskie rozgrywki tenisa ziemnego rozgrywane na terenie naszego miasta miały swój pocz±tek już 1997 roku. Dzięki prywatnym wła¶cicielom kortów, ostrzeszowscy tenisi¶ci mog± od ponad siedmiu lat uczestniczyć w corocznych zawodach. Wszystko rozpoczęło się od wakacyjnych turniejów, a od kilku lat tenisowa impreza rozszerzyła się o amatorsk± I ligę i towarzysz±cy jej Wakacyjny Turniej Eliminacyjny.
    W tym roku zawodnicy I ligi rozpoczynaj± swoje gry już 10 czerwca. Organizatorami corocznej "zabawy" tenisowej s±: UKS "Piast" Ostrzeszów oraz Szkółka Tenisa Ziemnego - Ł. Ceglarek. Turnieje mog± istnieć tylko i wył±cznie dzięki sympatykom, wła¶cicielom obiektów, na których odbywa się corocznie ponad 100 pojedynków. Organizatorzy dziękuj± panom K. G±siorkowi, J. Szczepańskiemu i J. Ulichnowskiemu.
    Amatorsk± I ligę 2004 tworz±:Grzegorz Banasiak, Robert Dziewięcki, Mariusz Chudek, Andrzej Hryniewski, Jacek Sroka, Adam Dziergwa, Robert M±dry, Andrzej Cudniewicz, Jerzy Przygoda, Krzysztof G±siorek, Wojciech Szczepański, Krzysztof Gabryelczyk, Miłosz Dziurłaj, Krzysztof Klepacz, Przemysław Janulek i Łukasz Ceglarek.
    Wszystkich uczestników tegorocznych rozgrywek amatorskiej I ligi organizator serdecznie zaprasza na zebranie organizacyjne, na którym zostanie omówiony regulamin zawodów. Zebranie odbędzie się w ¶rodę - 09.06.2004 o godz. 20.10 w hotelu - restauracji "Dworek"

Łukasz Ceglarek


1994 - 2007 © Borkow

wski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">