Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 23


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

DZIEŃ STRAŻAKA Z GENERAŁEM

    Nad wyraz odświętnie uczczono Dzień Strażaka w ostrzeszowskiej jednostce Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Nic dziwnego, wszak nie często zdarza się, by jednostkę odwiedzał generał straży pożarnej. Właśnie taka wizyta miała miejsce 25 maja, kiedy to w strażackim święcie uczestniczył Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP - nadbrygadier Ryszard Kamiński.


    Komendant PPSP Janusza Bebłot powitał ubranych w galowe mundury strażaków oraz ich starszych kolegów będących już na emeryturze. Przybyli też przedstawiciele władz, m.in.: Z. Szmaj - radny sejmiku wojewódzkiego, starosta L. Janicki, wicestarosta Z. Witkowska, a także reprezentujący swoje gminy burmistrzowie: S. Wabnic i B. Małecki oraz wójt Kraszewic - J. Olszewski. Były życzenia tej samej liczby powrotów, co wyjazdów na akcję, gratulacje i pozdrowienia. Jak przystało na tak uroczysty moment, nie zabrakło odznaczeń i awansów.
    "Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa" przyznany przez Zarząd Wielkopolski PSP z rąk nadbrygadiera R. Kamińskiego otrzymali:
    mł. insp. Władysław MISZKIEŁO - komendant powiatowy Policji w Ostrzeszowie, ogn. Irena BEBŁOT, st. ogn. Janusz BŁOCH, ogn. Zbigniewa FILIPCZAK, st. ogn. Bogdan NOWAK.
    "Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
    Zofia WITKOWSKA - wicestarosta ostrzeszowski, nadkom. Paweł GOLICKI - z-ca komendanta Policji, Zbigniew CUDASZEWSKI, Stefan CZEMPLIK.
    "Srebrną Odznaką Honorową - Wzorowy Kierowca" odznaczony został ogn. Andrzej CZABAŃSKI.


    Nie obyło się także bez awansów na wyższy stopień służbowy.
    Awans na stopień kapitana dostali:
    mł. kpt. Krzysztof DĘBEK, mł. kpt. Janusz GUZENDA,
    Stopień ogniomistrza otrzymali:
    mł. ogn. Jarosław KORYCIAK, mł. ogn. Sławomir NOWAK, mł. ogn. Krzysztof NOWAK, mł. ogn. Przemysław WOŹNY.
    Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
    st. sekc. Przemysław DUSZARA i st. sekc. Ireneusz KOZIKOWSKI.
    Już po rozdaniu odznaczeń i awansów komendant J. Bebłot przedstawił gościom stan posiadania ostrzeszowskiej straży. W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu odnotowano 514 interwencji (w tym 250 pożarów). W akcjach wzięło udział 4.038 strażaków PSP i OSP. "Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją - mówił komendant - by podziękować władzom rządowym, powiatowym i samorządowym oraz tym wszystkim, którzy wspierają nas nie tylko moralnie, ale również finansowo. Szczególnie pragnę podziękować wam, strażacy, za zrozumienie, umiejętności i rzetelność w wykonywaniu często niełatwych obowiązków."
    Również komendant wojewódzki - nadbrygadier R. Kamiński skierował do naszych strażaków kilka ciepłych słów. Przypomniał m.in., że od wielu lat strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym, którego nie wolno zmarnować. Zaś swe wystąpienie zakończył toastem, życząc, aby straż pożarna rosła w siłę, a z każdej akcji wszyscy wracali cali i zdrowi.
    Z okazji Dnia Strażaka redakcja "CzO" również dołącza się do tych życzeń.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">