Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 27


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Z PYZĄ DO JĘZYKA OJCZYSTEGO BLIŻEJ

    Okres swoistej mowy dziecka wieku przedszkolnego cechuje duża chłonność i podatność na wzorce, dlatego już w tym okresie można i należy zwracać uwagę na budzenie zaciekawień językowych dziecka. W roku szczególnym dla Polski -wejścia do UE - szczególnego znaczenia nabiera praca nad pokazywaniem naszym dzieciom "polskich korzeni".


    Bajka, baśń, legenda, pokazująca "dużą i małą" Ojczyznę - stanowić może dobrą propozycję dla dzieci 5 i 6-letnich, będącą podstawą dla przyszłych czytelniczych i językowych zainteresowań dziecka.
    I Olimpiada Językowa dla Dzieci - "BAJKOWE ZABAWY ZE SŁOWEM" , która odbyła się 3 czerwca br. w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Ostrzeszowie, spotkała się z dużym zainteresowaniem biorących w niej udział dzieci. Bajkowa postać "Pyzy" z utworu H. Januszewskiej, dzieci towarzyszące prezentacjom zespołów oraz zaproszeni goście sprawili, że podczas "zabaw ze słowem mówionym, czytanym i pisanym" - zapanowała prawdziwie radosna atmosfera. Chwile językowego wysiłku zostały nagrodzone wieloma nagrodami książkowymi ufundowanymi przez ZOPO, księgarnię pp. Janiszewskich oraz słodkościami sponsorowanymi przez Radę Rodziców Przedszkola.
    Serdecznie zapraszam do kolejnych edycji Olimpiady, już pod nowym hasłem. Jako organizator serdeczne podziękowania składam nauczycielom "przedszkolnej jedynki", którzy włączyli się w organizację spotkania, oraz nauczycielom ze szkół -p. A. Kocińskiej i p. M. Kamińskiemu, za pomoc w przygotowaniu prezentacji komputerowej dla dzieci przedszkolnych. Uśmiech dzieci i zadowolenie ich rodziców jest wystarczającą zachętą do kontynuowania przedsięwzięcia. Do miłego zobaczenia za rok!

B. Dittfeld


    Mała Olimpiada Językowa została przeprowadzona w ramach realizacji Programu Profilaktyki Logopedycznej "Spróbujmy mówić razem".

1994 - 2007 © Borkow

zowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">