Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 27


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

XIX sesja Rady Gminy Doruchów

    21 czerwca odbyła się XIX sesja Rady Gminy Doruchów. Podczas obrad podjęto kilka uchwał. W pierwszej z nich Rada zobowiązała wójta do udzielenia odpowiedzi na skargę wojewody, skierowaną do Wielkopolskiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Wojewoda zaskarżył tam uchwałę z 5 grudnia 2003 r. dotyczącą regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
    W kolejnej uchwale Rada Gminy na wniosek mieszkańców wsi Gruszków zmieniła granice sołectwa, przyłączając wieś do sołectwa Doruchów II. Dotychczas Gruszków przynależał do sołectwa Skarydzew. Podjęto też uchwałę, w myśl której tereny Nadleśnictwa Przedborów położone na gruntach gminy Doruchów (w Przytocznicy) zostały objęte ochroną jako użytki ekologiczne. Radni dokonali też zmian w budżecie gminy na 2004 r.
    Ponadto Rada Gminy zapoznała się z funkcjonowaniem oświaty na swym terenie, wysłuchując w tym temacie informacji, jakie przedstawili dyrektorzy czterech szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. W porządku obrad zaplanowano też zapoznanie się z informacją na temat obsługi klienta przez Telekomunikację Polską S.A., zapraszając do udziału dyrekcję TP z Kalisza. Jednakże nikt nie przybył na obrady, stąd też Rada skierowała wniosek do Telekomunikacji o położenie w Doruchowie światłowodu potrzebnego do stałego łącza internetowego.
    Przedstawiane przez radnych interpelacje dotyczyły m.in. budowy chodnika w Przytocznicy, budowy drogi Przytocznica - Godziętowy, a także plagi lisów, które powodują straty w hodowli drobiu w gospodarstwach domowych.

K.J.


1994 - 2007 © Borkow

wski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">