Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 27


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Pisarzowice mają WTZ

    Po Ostrzeszowie, Doruchowie i Kuźnicy Grabowskiej przyszła kolej na Pisarzowice (gm. Kobyla Góra). Właśnie w tej miejscowości od czerwca rozpoczął swoje funkcjonowanie czwarty w naszym powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej. Tak samo jak w przypadku pozostałych trzech, utworzony został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a organem prowadzącym jest Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu.


Oficjalne przekazanie samochodów. W środku prezesowie: "Lebenshilfe" Erich Geike i "Miłosierdzia" Stanisław Bronz.

    Inicjatywa stworzenia placówki wyszła od władz gminy Kobyla Góra, które poszukiwały sposobu zagospodarowania budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Pisarzowicach. W ubiegłym roku, wspólnie ze starostą ostrzeszowskim, wójt Jerzy Przygoda przedłożył wniosek w tej sprawie prezesowi "Miłosierdzia" Stanisławowi Bronzowi. Propozycja spotkała się z akceptacją, co otwarło drogę do rozpoczęcia prac adaptacyjnych. Pełnomocnictwa do ich prowadzenia w imieniu Fundacji otrzymał kierownik WTZ w Ostrzeszowie Michał Pawlak, który został również szefem nowo utworzonej placówki. Warto w tym miejscu nadmienić, iż od tego roku kieruje on również Warsztatem w Kuźnicy Grabowskiej.
    - W tej chwili Kuźnica Grabowska jest jakby filią Ostrzeszowa. Kuźnica i Ostrzeszów tworzą w pewnym sensie jedno, natomiast Pisarzowice są na oddzielnym REGON-ie i NIP-ie - wyjaśnia Pawlak.
    Koszty prac adaptacyjnych obiektu poszkolnego w Pisarzowicach zamknęły się kwotą ok. 130 tys. zł, na co złożyło się m.in. dofinansowanie z budżetu gminy Kobyla Góra. Obecnie trwają działania na rzecz poprawy stanu drogi dojazdowej do Warsztatu.
    Można powiedzieć, że na razie WTZ w Pisarzowicach funkcjonuje na pół gwizdka. W zajęciach prowadzonych przez dwóch instruktorów uczestniczy bowiem 10 osób. Docelowo, od paździarnika, te liczby mają się podwoić i do już działających pracowni: kulinarno-ogrodniczej i tapicersko-kaletniczej dojdą: introligatorska i rękodzieła artystycznego. Takie przynajmniej są oficjalne założenia.


W pracowni tapicersko-kaletniczej.

    - Jest coraz większe zainteresowanie tym ośrodkiem, ludzie zaczynają się zgłaszać i na pewno grupa wzrośnie do dwudziestu, a i liczba pracowni wzrośnie, tak jak zamierzamy, jesienią - twierdzi M. Pawlak.
    Przyznał jednak, iż w tamtejszym lokalnym środowisku ciągle nie brakuje osób błędnie utożsamiających WTZ z Domem Pomocy Społecznej. Z myślą o nich planuje się zorganizowanie dnia drzwi otwartych mającego na celu ukazanie, na czym tak naprawdę polega działalność WTZ.
    W poszukiwanie potencjalnych uczestników zajęć włączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylej Górze oraz tamtejszy DPS. Preferowani są bowiem mieszkańcy tej części naszego powiatu. Na dzisiaj stanowią oni 80% ogółu. Preferencje terytorialne dotyczą zresztą także pracowników nowej placówki.
    Nie wyklucza się przy tym, że w przyszłości na liście podopiecznych Warsztatu w Pisarzowicach znajdą się również osoby spoza gminy Kobyla Góra. Już teraz swoje zainteresowanie zadeklarował Syców (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie). Należy zaznaczyć, iż daleko zaawansowane są prace przy wygospodarowywaniu w budynku tzw. mieszkania chronionego, w którym, pod okiem opiekunów, samodzielnego życia uczyłoby się np. niepełnosprawne małżeństwo.


Obiad już prawie gotowy.

    Początkowo nowy WTZ borykał się z problemami transportowymi. Jednakże szczęśliwym zbiegiem okoliczności jeden z dwóch używanych mercedesów przekazanych ostatnio Fundacji "Miłosierdzie" przez niemiecką organizację "Lebenshilfe" trafił właśnie tam (drugi przypadł WTZ w Przygodzicach). Poza samochodem Niemcy ofiarowali sprzęt służący wyposażeniu warsztatowych pracowni. Oficjalne przekazanie darów nastąpiło 11 czerwca w miejscowości Nordlingen (Bawaria). Współpraca "Miłosierdzia" i "Lebenshilfe" nawiązana została dwa lata temu. W ubiegłym roku przedstawiciele tej drugiej organizacji gościli w naszym regionie i mieli okazję obejrzeć m.in. WTZ-y zlokalizowane na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Z kolei już jesienią tego roku dojdzie do wymiany kadry instruktorskiej, która obejmie po dwóch pracowników jednostek podległych "Miłosierdziu" i "Lebenshilfe".
    Oficjalne otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach zapowiedziano na początek lipca.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

sostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">