Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 29


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

EKSPERCI OD OCHRONY

    Rok szkolny już za nami. Jedną z ostatnich, a może i ostatnią szkołą w naszym powiecie kończącą w tych dniach naukę była Policealna Szkoła Służb Ochrony EKSPERT. W niedzielę 5 lipca w auli SP nr 2 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom szkoły.
    Przed dwoma laty rozpoczynało ją 34 słuchaczy, później liczba ich ulegała zmianie, ostatecznie do egzaminów przystąpiło 35 osób. Większość z otrzymaniem dyplomu nie miała żadnych problemów, jedynie dwie osoby będą musiały zdawać poprawkę we wrześniu. Szkoła, będąca jedną z kilkunastu w sieci "Ekspert", zbiera dobre oceny organu założycielskiego. Wspominał o tym dyrektor szkoły - Tadeusz Lubawy. Ale tak naprawdę znaczenie prowadzonej tu pracy będzie można ocenić za kilka lat. "Dopiero wtedy - mówił dyr. Lubawy - będzie można stwierdzić, czy ta szkoła była dobra, czy też nie spełniła waszych oczekiwań i zadań, jakie na nią nałożono." Podczas uroczystości zakończenia panowało przeświadczenie, że wyniesiona stąd nauka zostanie pozytywnie zweryfikowana przez czas. Stąd też gratulacje dla absolwentów od dyrektora, grona wykładowców, a także reprezentującego starostę członka zarządu powiatu M. Matyszkiewicza. Fakt, że już kilkoro uczniów tej szkoły jeszcze przed otrzymaniem dyplomu, a tym bardziej licencji, zaczęło pracować w zawodzie ochroniarza (w tym również dziewczyny), może świadczyć, że ze znalezieniem pracy nie będzie tak źle, a eksperci ze szkoły EKSPERT będą poszukiwani do ochrony firm, magazynów i osób. Tego wszystkim absolwentom szkoły życzymy.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

wski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">