Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 34


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

W ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ

    W 1923 r. dzień 15 sierpnia ustanowiono Świętem Wojska Polskiego. Zrobiono tak dla uczczenia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r. i "Cudu nad Wisłą", który wówczas nastąpił. Różne były dzieje tego święta. Po II wojnie światowej z powodów politycznych musiało zniknąć z kalendarza, aby w latach 90-tych na fali demokratycznych przemian znowu stać się świętem polskich żołnierzy.


    Dla uczczenia pamięci tych, co oddali życie w obronie Ojczyzny i oddania hołdu żyjącym kombatantom, 14 sierpnia - w przeddzień święta, zorganizowano w Ostrzeszowie okolicznościowe uroczystości. Rozpoczęły się one w kościele farnym mszą świętą w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy. Koncelebrze przewodniczył ks. kanonik Stefan Szkaradkiewicz - proboszcz tamtejszej parafii. Tuż po mszy uczestnicy uroczystości - delegacje, poczty sztandarowe, kombatanci i młodzież w harcerskich mundurkach, udali się na Rynek. Starosta Lech Janicki powitał zebranych, zaś rys historyczny wydarzeń z 1920 r. przedstawił prof. Kryś.
    "W pierwszych dniach sierpnia 1920 r. wydawało się, że polski sen o wolności, który ledwie się zaczął - przemija. Wojska bolszewickie stanęły u wrót Warszawy, rozpoczynając marsz na zachód Europy..." Dalej prelegent przypomniał przebieg toczących się wówczas walk, które w połowie sierpnia doprowadziły do zwycięskiego przełomu. "Odrzucenie najazdu bolszewickiego przez armię polską było faktem historycznym o ogromnej doniosłości. Na przedpolach Warszawy wojska polskie obroniły nie tylko niepodległość Polski. Podejście Armii Czerwonej pod Warszawę było też śmiertelnym zagrożeniem dla układu sił w Europie po I wojnie światowej i dla cywilizacji europejskiej. Polska stanęła na drodze pochodu bolszewickiego na zachód. Nie dopuściła do połączenia się sił rewolucji rosyjskiej z niemiecką, a przez to uratowała Europę Zachodnią od komunizmu."


    Odegrano hymn państwowy. Harcerze ZHR zaciągnęli warty honorowe pod umieszczonymi na ścianie Ratusza tablicami upamiętniającymi żołnierzy Armii Krajowej oraz gen. Józefa Hallera - jednego z dowódców Bitwy Warszawskiej. Połączone delegacje, składające się z kombatantów, żołnierzy AK, harcerzy ZHR, z udziałem posła A. Grzyba, przedstawicieli władz miasta i powiatu, złożyły wieńce pod wspomnianymi tablicami. Potem uczestnicy patriotycznej uroczystości zwartą kolumną marszową udali się pod Pomnik Harcerski. Tu również oddano hołd obrońcom Ojczyzny. Pamiętano też o poległych żołnierzach. Delegacja harcerzy udała się na cmentarz, by na ich mogiłach złożyć biało-czerwone wiązanki i zapalić znicze.


    Skromne ostrzeszowskie obchody Święta Wojska Polskiego zakończyło spotkanie uczestników w sali Starostwa. Tu przy poczęstunku można było powspominać dawne dzieje i zadumać się nad dniem dzisiejszym Ojczyzny, o której bohaterach tak niewielu rodaków stara się pamiętać.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">