Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 34


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Hodowcy koni poświęcili sztandar

    Mszą św. w kościele parafialnym w Doruchowie zainaugurowano 8 lipca uroczystości związane z poświęceniem sztandaru Powiatowego Koła Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni. W ten sposób zwieńczone zostały starania zapoczątkowane w lutym zeszłego roku przyjęciem uchwały podczas walnego zebrania członków Koła. Sztandar powstawał w miejscowości Pępowo.


    Na uroczyste nabożeństwo przybyli nie tylko hodowcy koni z terenu naszego powiatu , ale także goście specjalni: prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni Leszek Hązlik wraz z dwoma członkami Zarządu tej organizacji: Andrzejem Matławskim i Marcinem Klimkiewiczem oraz jej prezesem honorowym Tomaszem Wielińskim, a także poseł Andrzej Grzyb, starosta Lech Janicki, wicestarosta Zofia Witkowska i wójt Doruchowa Józef Wilkosz. Po poświęceniu dokonanym przez ks. proboszcza Stanisława Twardowskiego, sztandar przejmowali kolejno: Arleta Niewiadomska i Tadeusz Godek (rodzice chrzestni sztandaru), L. Hązlik, prezes Powiatowego Koła WZHK Janusz Pinkowski i wreszcie 3-osobowy poczet sztandarowy, z Krzysztofem Zimochem - członkiem Koła z Bobrownik - na czele. Po zakończeniu mszy św. jej uczestnicy utworzyli korowód, który, poprowadzony przez zaprzęg wiozący poczet sztandarowy, przetoczył się spod kościoła na tereny Ośrodka Hodowli Koni. Złożono tam podziękowania na ręce sponsorów sztandaru, a także wysłuchano wystąpień gości. Uroczystość została ponadto wykorzystana w celu uhonorowania najbardziej zasłużonych koniarzy w powiecie ostrzeszowskim. Złotą Odznakę Polskiego Związku Hodowców Koni odebrał T. Godek. Złote Odznaki Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni przyznano natomiast: A. Niewiadomskiej, Markowi Kubackiemu i Januszowi Pinkowskiemu. Wręczono również 18 Srebrnych Odznak WZKH.
    Początki działalności Powiatowego Koła WZKH datują się na lata 50. ubiegłego wieku. Dziś organizacja ta liczy 54 członków, których własnością jest łącznie ok. 200 koni. 6-osobowy Zarząd tworzą: J. Pinkowski - prezes od 2002 r. (stanowisko to przejął po Leszku Grendzie), T. Godek, M. Kubacki, Andrzej Stefański, Józef Janicki i Zbigniew Zimorski. Zapytany o korzyści wypływające z członkostwa w Związku, pierwszy z wymienionych odpowiedział.
    - Przyznam, że w tej chwili oprócz zaszczytu, jakichś wymiernych, materialnych korzyści nie ma.


    Osoby zrzeszone w tej organizacji mogą jednak liczyć na wszechstronne wsparcie merytoryczne w pracy hodowlanej. Pinkowski nie chce porównywać z sobą poszczególnych kół wchodzących w skład WZKH.
    - Wszystkie cechuje to, że ludzie związani z końmi są entuzjastami. Dzięki temu to istnieje, bo z tego nie ma pieniędzy. Wydaje mi się, że nie ma złego koła na terenie Wielkopolski.
    Powiatowe Koło na przestrzeni ostatnich kilku lat było współorganizatorem całego szeregu imprez, z których największym bodaj zainteresowaniem cieszyły się doroczne wystawy koni odbywające się w Doruchowie. Jak wynika z zapowiedzi J. Pinkowskiego, istnieje szansa na to, że kolejna edycja tego przedsięwzięcia miała będzie wyższą od dotychczasowych rangę.


    - Dwa lata temu wystawa była powiatowa, w tym roku otwarta, czyli były konie z sąsiednich kół, natomiast w przyszłym roku, jeżeli nam się uda, planujemy zrobić Wielkopolską Wystawę Koni. Czynimy starania w tę stronę, aby podnieść atrakcyjność i jednocześnie zwiększyć konkurencję. Ale to są plany, a od planów do realizacji jest jeszcze trochę schodów.
    Mimo że historia Powiatowego Koła liczy już pół wieku, to dopiero teraz dorobiło się ono swojego własnego sztandaru. Jak mówi prezes Pinkowski, posiadanie go jest formą kultywowania tradycji.
    - To jest znak, symbol, zaszczyt oraz obowiązek, ponieważ trzeba go w tej chwili chronić i dumnie prezentować.
    Warto zaznaczyć, że Koło funkcjonujące w naszym powiecie jest jednym z nielicznych w naszym regionie które, posiada sztandar.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

sostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">