Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 48


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Pustkowie i Wójtostwo połączone nową drogą

    W pierwszych dniach listopada doszło do ważnego wydarzenia dla mieszkańców Grabowa Pustkowia i Grabowa Wójtostwa. Dokonano bowiem uroczystego otwarcia i poświęcenia blisko 900-metrowego odcinka drogi łączącej obie te wsie. Przy nowej drodze stanął też nowy krzyż.


    Przez wiele lat sołtys Grabowa Pustkowia Czesław Iwański zabiegał u kolejnych włodarzy gminy o przeprowadzenie tej inwestycji. W końcu się udało. Na dotąd gruntowym odcinku powstała tzw. nawierzchnia bazaltowo-asfaltowa. Dlaczego wybrano właśnie taką technologię?
    - Po pierwsze, jest tańsza, jest bardzo tania, a jednocześnie spełnia wymogi - tłumaczy Jan Malitowski z Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego z Kalisza będącego wykonawcą zadania - Jesteśmy przyzwyczajeni do technologii, które są drogie, a jest mnóstwo zdecydowanie tańszych i na tego typu drogi w zupełności wystarczających.
    Technologia została po prostu dostosowana do możliwości finansowych gminy, a także do natężenia ruchu. Co istotne, tego typu nawierzchnia daje możliwość przykrycia jej w każdej chwili (gdyby oczywiście pojawiły się na to pieniądze) warstwą bitumiczną.


    - Jest to rozwiązanie przyszłościowe. To jest bardzo dobry fundament - dodaje J. Malitowski.
    Całość kosztowała 74 tys. zł (brutto).
    - Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony, że razem ze swoimi pracownikami mogłem spełnić wasze oczekiwania i ta droga została utwardzona - w ten sposób burmistrz Edmund Geppert zwrócił się do przybyłych tu mieszkańców Pustkowia, a następnie na ręce sołtysa Iwańskiego złożył okolicznościowy list.
    Jak stwierdził, zważywszy na możliwości, w tym roku udało się zrobić całkiem sporo w sferze drogownictwa. Na terenie gminy Grabów utwardzono bowiem ponad 4 km dróg.
    - Nie zaspokaja to naszych ambicji i potrzeb, ale możemy robić tyle, na ile starcza nam pieniędzy.
    Zanim ks. proboszcz Ryszard Ryniec poświęcił drogę, wodą święconą skropił stojący przy niej od niedawna drewniany krzyż, wykonany przez miejscowego stolarza Mieczysława Pawłowskiego. To również inicjatywa C. Iwańskiego, chcącego w taki właśnie sposób podziękować za już ponad 40 lat bezwypadkowej jazdy po polskich, i nie tylko polskich, drogach. Przemierzając swoim samochodem Europę, w wielu miejscach widywał przydrożne symbole wiary i zapragnął, aby także w jego wsi takowy powstał. Pomysł poparła cała Rada Sołecka Grabowa Pustkowia, a grunt, na którym stanął krzyż, ofiarowali państwo Stanisław i Anna Łuczakowie.
    Wypada mieć nadzieję, że nowa nawierzchnia i stojący przy niej krzyż przyczynią się do tego, iż nie będziemy musieli na naszych łamach informować o nieszczęśliwych zdarzeniach na drodze w Grabowie Pustkowiu.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

ostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">