Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 48


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Największe skupisko bezprawia

    Ostatnie wydarzenia związane z tragiczną śmiercią Przemka Zielezińskiego unaoczniły społeczeństwu naszego powiatu prawdę o władzy, na którą głosowaliśmy i której w zaufaniu powierzyliśmy swoje bezpieczeństwo. O programie TVN "Pod napięciem" Ostrzeszów jawi się całej Polsce jako największe skupisko bezprawia, mafii i korupcji. Dochodzi do tego jeszcze znieczulica władzy na panującą biedę, pewność siebie wynikająca z posiadanej pozycji społecznej i materialnej. Orzecznictwo Sądu Rejonowego - jeśli nawet jest trafne - to brak jest jego egzekwowania. Wydaje się też, że specjalnością ostrzeszowskiej Policji jest "tropienie" nietrzeźwych rowerzystów, co obrazuje m.in. policyjna rubryka w "Czasie Ostrzeszowskim".
    Po całym powiecie "grasują" różne oszukańcze firmy oferujące różne usługi i świadczenia, a powiązane z równie oszukańczymi komercyjnymi bankami obcej proweniencji. Sądowi, prokuraturze i policji sekunduje Urząd Skarbowy, który ostatnio przez blisko rok "męczył mnie" o 200 (dwieście) złotych mandatu za 4-dniowe spóźnienie (po weekendzie majowym) wysłania PIT-u i skierowali tę sprawę właśnie do wspomnianego Sądu Ostrzeszowskiego. Na niektóre te sprawy zwróciłem uwagę w liście do Pani Prezes Sądu Rejonowego - Doroty Lamek, załączając materiały prasowe na ten temat. Ale widocznie nie dotarły do Adresata.
    Reasumując: Ostrzeszowskie sądy, prokuratura i policja muszą obecnie długo i solidnie pracować na to, aby to niesławne odium, które padło na Ostrzeszów, dokładnie zetrzeć.

Bogdan Szymański


1994 - 2007 © Borkow

ski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">