Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 51


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

ZWIĄZEK EMERYTÓW W 2004 ROKU

    Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie u schyłku 2004 roku pragnie poinformować Szanownych Czytelników o dokonaniach Związku, organizowanych imprezach, wczasach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych oraz działalności turystyczno-krajoznawczej.


    W powiecie ostrzeszowskim istnieje 12 kół związkowych, które zrzeszają 1260 członków. Po Kaliszu i powiecie kaliskim jest to największa liczba członków wśród powiatów byłego województwa kaliskiego.
    W 2004 roku przyjęliśmy do Związku 80 członków, z tego najwięcej nowych członków przyjęły koła:
    nr 1 w Ostrzeszowie - 20, w Grabowie - 14, w Mikstacie - 10.
    Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI zorganizował w 2004 r. trzy turnusy wczasowo-rehabilitacyjne nad morzem, z których skorzystało 79 osób. Koła terenowe zorganizowały 12 wycieczek, w tym koła: Grabów - 3, Mikstat - 3, Czajków - 3. Koło w Grabowie urządziło 10-dniowe wczasy nad morzem, a koło nr 1 z Ostrzeszowa 14-dniowe wczasy w Grecji. Zarząd Oddziału Rejonowego zorganizował wycieczkę na trasie: Janowiec - Puławy - Nałęczów - Kozłówka - Lublin - Kazimierz Dolny.
    Koła prowadzą aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą, a na szczególną pochwałę zasługują wycieczki rowerowe (i nie tylko) organizowane i prowadzone przez p. Wiktora Łopatę.
    Związkowe koła urządziły dla swoich członków 8 zabaw i wieczorków tanecznych oraz 29 imprez okazjonalnych i rozrywkowych.


    Za aktywną pracę na rzecz emerytów i rencistów, na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego w Ostrzeszowie, Zarząd Główny PZERiI w Warszawie przyznał Złote Odznaki Honorowe PZERiI. Otrzymali je: Teresa Panfil z Rogaszyc, Zygmunt Ostrowicz z Rogaszyc, Krystyna Mądra z Siedlikowa, Maria Pieczyńska z Niedźwiedzia, Wiktor Łopata z Ostrzeszowa, Marianna Cichowicz z Mikstatu, Stefania Rossa z Ostrzeszowa, Walerian Pawlak ze Szklarki Przyg., Adam Pyta z Siedlikowa, Jan Pyta z Siedlikowa, Leon Świtoń z Siedlikowa, Czesława Kuśnierczyk z Doruchowa, Maria Szmitke z Doruchowa, Krystyna Kucharska z Doruchowa, Franciszek Urbański z Rogaszyc.
    Dziękując wszystkim zaangażowanym w pracę związkową, zwracamy się jednocześnie do emerytów, rencistów i inwalidów, którzy dotąd nie należą do Związku, o wstępowanie w nasze szeregi. A tych członków, którzy z różnych przyczyn nie uregulowali dotąd składek członkowskich - o uczynienie tego u skarbników kół lub w biurze Zarządu w środy i czwartki, w godz. 9-13, Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 pokój 27.
    Wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów serdecznie pozdrawiamy.

Za zarząd Jerzy Wiedemann


1994 - 2007 © Borkow

strzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">