Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 51


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Upominki od firm - ósma edycja wielkiego konkursu z nagrodami!!!

    Już po raz ósmy zapraszamy Państwa do świątecznej zabawy z "Czasem Ostrzeszowskim" i firmami, w tym roku nie tylko z naszego powiatu.
    Zasady konkursu większości z Państwa są już dobrze znane. Dla przypomnienia podajemy krótki regulamin.
    1. Każda firma, której kupon wydrukowaliśmy na stronach 10, 11, 14, 15, ufundowała nagrodę (jedną lub więcej).
    2. Kupon taki ukazywał się będzie w trzech kolejnych wydaniach "Czasu Ostrzeszowskiego" - za każdym razem z innym numerem. Dziś numer 1, za tydzień numer 2, a za dwa tygodnie numer 3.
    3. Aby wziąć udział w losowaniu, należy zgromadzić trzy kolejne kupony każdej firmy i nakleić je na kartkę pocztową (każda firma na osobnej kartce!).
    Oczywiście można wybierać tylko te firmy, których nagrody nas interesują. Warunkiem jest, aby na kartce pocztowej znalazły się trzy kupony tej samej firmy.
    4. Kupony należy naklejać (nie używać zszywacza!) na oryginalne kartki pocztowe wymiarowe - format A6, z równymi brzegami.
    5. W losowaniu nie wezmą udziału kartki inne niż wymienione wyżej (za nieważne uznamy kartki wykonane samodzielnie, z "rąbkowanym" brzegiem, z kuponami zamocowanymi za pomocą zszywacza, a także większe lub mniejsze niż standardowy format A6),
    6. Przystąpienie do zabawy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, czyli opublikowanie wyników konkursu - imię i nazwisko oraz adres zwycięzców - na łamach "Czasu Ostrzeszowskiego"
    7. Kartki z naklejonymi kuponami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2005r. Będzie można wrzucać je do dużej skrzynki pocztowej przed redakcją, zostawiać bezpośrednio w redakcji, a także wysyłać pocztą.
    8. W zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy stali i współpracownicy "CzO" oraz ich najbliższe rodziny (rodzice, współmałżonkowie, rodzeństwo i dzieci).
    9. O terminie i miejscu publicznego losowania powiadomimy Państwa w pierwszym noworocznym numerze "Czasu Ostrzeszowskiego"
    10. W razie wątpliwości, prosimy dzwonić pod numer tel. 730-14-90.
    Zapraszamy do udziału w zabawie. Kupony na stronach: 10, 11, 14, 15.

    Firmom i osobom prywatnym, które ufundowały nagrody i tym samym zagościły w Państwa domach w czasie świąt Bożego Narodzenia, serdecznie dziękujemy! Dodatkową atrakcją dla firm fundujących nagrody jest bezpłatna reklama na łamach "CzO", wartości 1000zł dla trzech wylosowanych firm. Losowanie firm odbędzie się po losowaniu nagród dla czytelników.

red.


1994 - 2007 © Borkow

zasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">