Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 51


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

III Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej i Niemieckiej
Nie było sterczenia na baczność

    26 listopada Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie gościł młodzież, która nie tylko interesuje się obcojęzyczną literaturą piękną, ale także potrafi ją w interesujący sposób prezentować. W III Międzyszkolnym Konkursie Poezji Angielskiej i Niemieckiej wzięło udział 16 uczniów - przedstawicieli wszystkich miejscowych szkół ponadgimnazjalnych.


    Konkurs stał się potwierdzeniem tego, że nauka języków to w tej chwili jeden z głównych priorytetów młodych ludzi. Dotyczy to zwłaszcza j. angielskiego, na co wskazywała chociażby przewaga ilościowa startujących w tej kategorii nad kategorią niemieckojęzyczną. Wiersze pisane językiem Williama Sheakspear'a recytowało 10 uczniów. Na uwagę zasługiwała różnorodność prezentowanego repertuaru, od tekstów piosenek, poprzez tłumaczenia polskich utworów (np. Wisławy Szymborskiej), po propozycje bardzo wyrafinowane i trudne do zinterpretowania. Co istotne, oceniając poszczególne prezentacje, jury zwracało uwagę i na poprawność językową i na elementy kojarzące się ze sztuką aktorską, tj. mowę ciała oraz intonację głosu, a także na tzw. ogólny wyraz artystyczny. Zdecydowanie najlepiej wszystkie te warunki spełnił Łukasz Berger, uczeń najliczniej reprezentowanej w konkursie placówki tj. I LO. Znakomicie poradził on sobie z mroczną twórczością Edgara Alana Poe. Pozostałe medalowe lokaty przypadły uczennicom ZS nr 1: Magdalenie Tulik i Patrycji Szaramowicz. Gwarancją fachowości oceny był fakt, że komisję tworzyli ludzie na co dzień zajmujący się nauczaniem języków obcych. Recytującym po angielsku przysłuchiwali się: Maria Ibrahim, Alicja Idzikowska i Andrzej Lamek.
    - Ogólnie poziom był zadowalający, momentami dosyć wysoki - stwierdził ten ostatni.
    Wybór zwycięzców nie wzbudził kontrowersji w gronie jurorów.


    - Pierwsze miejsca zajęły osoby, które w bardzo ciekawy sposób przedstawiły wiersze, ale też językowo były to wypowiedzi bardzo poprawne.
    Słowa A. Lamka, już po raz trzeci zasiadającego w komisji tego konkursu, potwierdziła M. Ibrahim, rodowita amerykanka, znająca w naszym języku dosłownie tylko kilka słów. Ta ostatnia okoliczność była zapewne dodatkowym wyzwaniem dla uczestników konkursu. Za najlepsze prezentacje niemieckojęzyczne, jurorzy: Monika Szczap i Janusz Jurkiewicz uznali te w wykonaniu: Katarzyny Homiei i Wiolety Kościańskiej (obie z ZS nr 1) oraz Judyty Lewek (I LO).
    Główną inicjatorką konkursu jest nauczycielka j. angielskiego w ZS nr 1 Barbara Wróblewska.
    - Uważam, że literatura, w tym poezja, może być wspaniałym początkiem zainteresowania młodzieży językiem - w ten sposób tłumaczy ona najważniejsze założenia przedsięwzięcia.


    Dodatkowym, ale równie ważnym celem jest natomiast integracja młodzieży z różnych szkół. Zapytana o swoje osobiste wrażenia, zwróciła uwagę na coraz większe umiejętności uczestników.
    - Młodzież jest teraz bardziej otwarta, śmiała w swoich gestach, języku ciała. Nie ma już takiego sterczenia na baczność.
    Konkurs poezji angielskiej i niemieckiej ma w ZS nr1 już 7-letnią tradycję. Dopiero jednak trzy jego ostatnie edycje miały charakter międzyszkolny. Wcześniej krąg uczestników rywalizacji ograniczał się do uczniów szkoły - organizatorki.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

sostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">