Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 51


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

W czerwcu na nowym basenie

    Ruszyły prace remontowe na basenie przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie. Od dawna przymierzano się do realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ stan basenu tego wymagał.


    "W tym roku udało się uzyskać fundusze na ten cel. - mówi dyr. OSiR J. Juja. Mimo że o remoncie basenu mówiliśmy od 2 lat, to z racji dużych kosztów, jakie niezbędne są do wykonania tego zadania, nie mogliśmy rozpocząć remontu w całości. Na jesieni 2003r. mieliśmy gotową dokumentację, i dylemat, czy kontynuować rozpoczęty remont muru oporowego w części płytkiej wraz z wlotem wody, budować chodnik w tej części basenu, sanitariaty, wymieniać piach na plaży, czy zarezerwować środki, które pozostały na planowaną kontynuację modernizacji stadionu. Zapewnienia o pomocy ze strony MENiS w kwocie 300tys. zł wymusiły zatrzymanie rozpoczętego remontu, a ostateczne potwierdzenie na koniec grudnia 2003r. dofinansowania na tartan, spowodowało, że pozostała niewykorzystana przez OSiR kwota 90 tys. zł z roku 2003. Dzięki przychylności Rady Miejskiej i sytuacji w OCK, które we wrześniu uznało brak przygotowania do wykorzystania całej tegorocznej kwoty na remonty w tej jednostce, otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 260 tys. zł, co w połączeniu z uchwałą o 2-letnim cyklu realizacji inwestycji pozwoliło podjąć decyzję o remoncie i następnego dnia po sesji RM ogłosić w biuletynie zamówień publicznych przetarg na remont basenu w Ostrzeszowie.
    Do przetargu stanęły 4 firmy: Corti z Bydgoszczy specjalizująca się w robotach inżynierskich, MCP Kopuły z Bielska Białej, Domar Izolacje z Ostrowa i AKME z Ostrzeszowa. Dwie pierwsze firmy wycofały się, a wygrała firma z Ostrowa Wlkp., która była tańsza od AKME o 9644zł. Koszt przedsięwzięcia zamyka kwota 553 112zł brutto (netto 453 379zł).


    Ekspertyza, która poprzedzała wykonanie projektu, zakłada postawienie całkowicie nowych ścian basenu na szerokiej, dwumetrowej ławie, odpornej na wszystkie siły, które w okresie zimy i lata na te ściany działają. Będzie więc odnawiana cała część głęboka z nowym pomostem, który oddzieli ją od części średnio głębokiej; będzie nowa wieża, nowe chodniki. zostanie zainstalowany nowy system spuszczania wody, ze studnią poza ścianą basenu. Największa głębokość basenu wyniesie ponad 3m.
    Jak zapewnia dyr. Juja, roboty zostaną zakończone do 30 kwietnia, oczywiście o ile zima na to pozwoli. Miejmy więc nadzieję, że w 2005r. będziemy się kapać już w pięknie odnowionym basenie.

sm


1994 - 2007 © Borkow

szowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">