Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 51


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

10 ważnych pytań na temat GRYPY

    1. Co to jest grypa?
    Grypa jest ostrą wirusową chorobą zakaźną przebiegającą z wysoką gorączką, z bólami mięśniowymi oraz ogólnym niedomaganiem i złym samopoczuciem.
    2. Dlaczego grypa jest tak niebezpieczna?
    Grypa może powodować ciężkie powikłania, takie jak: zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha i zatok, czy nawet zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Grypa może być przyczyną powikłań neurologicznych i psychicznych, a nawet zgonu. Szacuje się, że w roku 1918 epidemia grypy zwanej hiszpanką (epidemia na skalę światową) spowodowała śmierć ponad 50 milionów ludzi. W Polsce w latach 1980 - 2000 zanotowano aż 30 milionów zachorowań na grypę i ponad 1000 zgonów z jej powodu.
    3. Kiedy grypa atakuje?
    Grypa jest chorobą występującą na całym świecie przez cały rok. Atakuje szczególnie silnie w sezonie jesienno - zimowym i wczesną wiosną. Zachorowania na grypę nasilają się już od listopada. Maksimum zachorowań na grupę w Polsce notuje się w okresie: druga połowa stycznia - druga połowa marca.
    4. Jak najlepiej uchronić się przed grypą?
    Obecnie jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia się przed grypą są szczepienia ochronne.
    5. Czy szczepionki przeciw grypie są skuteczne?
    Badania nad szczepionkami przeciw grypie wszystkich typów dowodzą, że ich skuteczność wynosi 70 - 90%, tzn. że taki odsetek zaszczepionych osób osiąga pełną ochronę przed zachorowaniem. Wszystkie szczepionki dostępne w Polsce wykazują porównywalną skuteczność.
    6. Kiedy należy przeprowadzić szczepienia przeciwgrypowe?
    Szczepienia należy przeprowadzać przed spodziewanym wystąpieniem epidemii grypy. Przyjmuje się, że najlepszym okresem na szczepienia przeciw grypie są miesiące wrzesień - listopad, chociaż nie sposób określić do kiedy można się szczepić. Organizm zdrowego człowieka nabiera pełnej odporności już po 7 - 10 dniach od zaszczepienia, która utrzymuje się przez okres do 12 miesięcy. Tym samym jeśli ktoś nie zaszczepi się jesienią, może i powinien to zrobić jeszcze w styczniu czy w lutym.
    7. Jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania po szczepieniu?
    Szczepionka przeciw grypie zawiera unieczynnione ("zabite") i oczyszczone składniki wirusa grypy i nie może powodować infekcji grypowej!!! Dlatego wystąpienie grypopodobnej infekcji po poddaniu się szczepieniu należy traktować jako zwykły (niepomyślny) zbieg okoliczności. U osób, u których grypa rozwinęła się pomimo szczepienia (ale nie z powodu szczepienia!!!) szczepionka łagodzi przebieg choroby oraz zabezpiecza przed poważnymi powikłaniami pogrypowymi (zapalenie płuc, zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych itp.) wymagającymi hospitalizacji i ewentualnie prowadzącymi do zgonu.
    8. Dlaczego szczepienia należy rokrocznie ponawiać?
    Wirus grypy charakteryzuje się ciągłą zmiennością i podlega ciągłym mutacjom. Istniejące już przeciwciała (z poprzednich szczepień) nie są w stanie zapewnić optymalnego zabezpieczenia przed nowymi mutacjami wirusa grypy. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utrzymuje na całym świecie sieć laboratoriów identyfikujących aktualne mutacje wirusa grypy. Analizując zebrane w ten sposób dane, WHO określa wytyczne dotyczące składu szczepionki przeciw grypie na dany sezon (rok).
    9. Jak przechowywać szczepionkę?
    Szczepionkę przeciw grypie należy transportować i przechowywać wyłącznie w temperaturze +20C +80C. Szczepionki nie wolno zamrażać. Przed użyciem należy ogrzać ją do temperatury pokojowej. Krótkotrwały wzrost temperatury (np. w drodze z apteki do gabinetu zabiegowego) nie jest dla szczepionki szkodliwy.
    10. Kto powinien szczepić się przeciwko grypie?
    Szczepienia przeciw grypie są w Polsce zalecane przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepionka może być stosowana już od 6 - tego miesiąca życia. Szczepić powinny się przede wszystkim osoby powyżej 65 roku życia, przewlekle chorzy szczególnie na choroby układu krążenia i oddechowego, chorzy na cukrzycę i astmę, osoby z immunosupresją (np. chorzy na AIDS) Ponadto szczepić powinny się osoby pracujące w styczności z innymi ludźmi (pracownicy służby zdrowia, szkolnictwa, transportu i komunikacji).

(Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrzeszowie)


1994 - 2007 © Borkow

-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">