Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 05


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
Z lokalną historią za pan brat

    Jeśli prawdziwa jest opinia mówiąca, że młodzi ludzie nie interesują się dziejami swojego regionu, to uczestnicy rywalizacji mającej miejsce 19 stycznia w Kobylogórskim Ośrodku Kultury byli chlubnymi wyjątkami. W II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, zorganizowanym przez Gimnazjum w Kobylej Górze wzięło udział pięć 3-osobowych drużyn.


    Obok gospodarzy do walki o prestiż i nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe przystąpili reprezentanci gimnazjów z Doruchowa, Grabowa n. Prosną, Kraszewic i Siedlikowa. Swoją drogą, zastanawiający jest brak, mimo zaproszenia, uczniów placówek ostrzeszowskich. W pierwszy, pisemnym etapie konkursu jego uczestnicy zmagali się z testem składającym się z 20 pytań o różnej skali trudności, związanych głównie z powstańczymi wydarzeniami na ziemi ostrzeszowskiej. Po podliczeniu punktów okazało się, że najwięcej, bo 71, zgromadziła ich ekipa z Grabowa, wyprzedzając rówieśników z Kobylej Góry z 69 punktami na koncie. W ten sposób wyłonieni zostali finaliści, do dyspozycji których oddano w ostatecznej rozgrywce listę 20 pytań. Każda z drużyn drogą losową wybierała po trzy z nich. Tym razem sytuacja się odwróciła. Większą wiedzą, a pewnie także umiejętnością opanowania stresu, wykazali się bowiem gimnazjaliści z Kobylej Góry. Nie zaliczając ani jednego potknięcia, ekipa w składzie: Michał Piórek, Patryk Cwojdziński i Wojciech Kasperkiewicz została triumfatorem konkursu.
    - Pytania były bardzo trudne, sformułowane bardzo ogólnie. Czasem trzeba było kierować się intuicją. Ta wygrana nie przyszła nam łatwo - wyznał skromnie pierwszy z wymienionych.


    Ich sukces trudno jednak uznać za przypadkowy, skoro lokalną historią interesują się już od szkoły podstawowej, a pod koniec ubiegłego i na początku tego roku wzięli udział w dwóch innych tego typu konkursach zorganizowanych w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. Co ważne, uczą się nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że lubią.
    Tradycyjnie już, integralną częścią konkursu stał się objazd autokarem po miejscach pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim zlokalizowanych na terenie gminy Kobyla Góra. Członkowie drużyn, jurorzy i goście, w tym wójt Jerzy Przygoda, odwiedzili więc cmentarz w Parzynowie, a także zatrzymali się przy obeliskach w Marcinkach i Ligocie. Wszędzie składano wiązanki kwiatów i zapalano znicze.
    Jak zapowiedziała Małgorzata Koźmińska, koordynująca całe przedsięwzięcie z ramienia Gimnazjum w Kobylej Górze, niewykluczone, że kolejne edycje konkursu będą miały charakter międzypowiatowy. Propozycja wydaje się ciekawa, ponieważ w ten sposób uzyskano by np. odpowiedź na pytanie, gdzie lokalny patriotyzm kultywowany jest z większym pietyzmem - na ziemi ostrzeszowskiej czy może kępińskiej. Wszak Powstanie Wielkopolskie łączy oba te regiony.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

rzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">