Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 05


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

OBCHODY ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ST. MIKOŁAJCZYKA W SIEDLIKOWIE

    Każdego roku dni - od 27 grudnia do 16 lutego - dorosłych Wielkopolan zmuszają do głębokiej refleksji, a młodym uświadamiają, jak gorąco nasi przodkowie pragnęli wolnej ojczyzny, jak wiele razy dźwigali się do walki o sprawiedliwość narodową, by w końcu prastare ziemie nad Wartą i Notecią znowu stały się polskie.


    Aby uczcić to wydarzenie i oddać hołd obrońcom ojczyzny, uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Siedlikowie wraz z gronem pedagogicznym zorganizowali w dniu 18.01.2005 r. podniosłą uroczystość środowiskową, na którą przybyło wielu gości.
    Przy dźwiękach trąbki kwiaty pod Obeliskiem ku czci Powstańców Wielkopolskich w Siedlikowie złożyli: przedstawiciel włądz powiatowych i gminnych, rodziny Powstańców z Siedlikowa, zarząd Związku Kombatantów RP, mieszkańcy Siedlikowa wraz z sołtysem J. Piętakiem oraz delegacje złożone z uczniów, nauczycieli i rodziców. Wspólną modlitwę za dusze Powstańców poprowadził ksiądz proboszcz T. Dereziński.
    Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Tam, na tle pięknej dekoracji, losy jedynego zwycięskiego polskiego powstania przedstawiła młodzież klas IV -VI. Montaż słowno -muzyczny z gazeciarzami, kobietami w czerni i dziewczynami żegnającymi powstańców wzruszał i zachwycał. Goście, którzy zabierali głos, gratulowali młodym artystom i ich opiekunom tak wspaniałego występu. Poseł A. Grzyb, pułkownik K. Lubryka i syn dowódcy Powstańców z Siedlikowa - A. Pyta, wskazywali na wielką rolę, jaką powstanie odegrało w życiu narodu polskiego. Podkreślali słuszność decyzji, jaką społeczność szkolna podjęła w sprawie wyboru patrona -Stanisława Mikołajczyka, który również był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego.
    Uroczystość stała się wielką lekcją patriotyzmu, szczególnie dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. O tym, że na długo zapadnie w pamięci, zapewniali wszyscy jej uczestnicy.

W. Posch


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">