Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 05


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Lekkoatletyka - ZACZYNAMY PRACOWAĆ

    Czas Ostrzeszowski w 53 numerze z dnia 29.12.2004 r. informował lokalne społeczeństwo o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku rezygnacji z funkcji prezesa LKS Orkan Kolegi Mirosława Zaremby i powołaniu na to stanowisko Bronisława Kokoszko.
    Od dnia zebrania sprawozdawczo - wyborczego upłynął już ponad miesiąc. Co w tym okresie się działo? Odbyło się spotkanie nowo wybranego Zarządu, na którym wybrano Prezydium w składzie:
    Bronisław Kokoszko - prezes
    Lech Janicki - I wiceprezes do spraw sportowo-finansowych
    Jerzy Kowalski - II wiceprezes do spraw organizacyjnych
    Wojciech Mamys - sekretarz
    Marek Foksa - członek
    Podczas pierwszego zebrania przedstawiłem Zarządowi swoją wizję funkcjonowania klubu oraz określiłem warunki, na jakich chcę współpracować. Uważam, że aby uzyskać oczekiwane efekty pracy w klubie należy:
    1. Doprowadzić do ścisłej współpracy ze szkołami poprzez poszanowanie pracujących tam nauczycieli i dyrektorów. Oddanie szkole tej prawdy, że uczeń w ciągu tygodnia zdobywa przygotowanie fizyczne przez cztery godziny, że jego pierwszym trenerem jest nauczyciel wf. Ta ścisła współpraca z nauczycielem, dyrektorem szkoły musi być przeniesiona na płaszczyznę współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym.
    2. Organizować cykliczne zawody sportowe UKS-ów, Ligi Szkolnej, wiosennych i jesiennych czwartków lekkoatletycznych (nazwa może być inna). Ta cykliczność zawodów musi być skorelowana z kalendarzem imprez. Kalendarz na następny rok winien być opracowywany w listopadzie. W opracowaniu kalendarza powinni brać udział przedstawiciele Szkolnego Związku Sportowego, nauczyciele szkół i trenerzy klubowi. Kalendarz na dany rok powinien po uzgodnieniu stać się wytyczną do pracy wszystkich zainteresowanych rozwojem sportu dziecięco - młodzieżowego.
    3. W wyniku prowadzenia cyklicznych imprez lekkoatletycznych, wyłaniać należy najzdolniejszą młodzież i po uzgodnieniach z rodzicami, nauczycielem wf. i dyrekcją szkoły - kierować ją do szkolenia klubowego.
    4. Zabezpieczyć przygotowaną pod względem teoretycznym, merytorycznym oraz fachowym kadrę trenerską. Pragnę poinformować, że zaproponowałem współpracę trenerską Panom: A. Kubatowi, P. Wiei, J. Worymie, J. Maklesowi, D. Sobierajowi, (lekka atletyka) i S. Ciurysowi (szachy). Wymienieni wyrazili gotowość współpracy, przyjmując warunki postawione przeze mnie. Powołując grupę trenerską, odstąpiłem od powołania osoby koordynatora - to zadanie postanowiłem realizować sam, natomiast zaproponowałem p. Alojzemu Kubatowi koordynowanie zadań Klubu ze strukturami wojewódzkimi i centralnymi WOZLA i PZLA.
    5. Należy zabezpieczyć jak największej grupie chętnych możliwość uprawiania lekkiej atletyki. Aby młodzież chciała uprawiać sport, należy przedstawić jej ciekawą ofertę.
    Oferta, którą proponuję młodzieży to:
    - możliwość planowanej pracy treningowej (trener zobowiązany zostaje do przedstawienia zawodnikowi całorocznego cyklu treningowego, przestrzegania terminów, czasu, miejsca prowadzenia zajęć i zabezpieczeń startów),
    - możliwość trenowania w godnych warunkach (trening na tartanie) - dzięki panu burmistrzowi i radnym gminy klub będzie dysponował swoim lokum w hotelu przy ul. Kąpielowej 5. Pomieszczenia zostaną dopiero adaptowane - będą tam szatnie, toalety i prysznice, będzie magazyn na sprzęt sportowy, sekretariat klubu i pomieszczenie biurowe, sekretariat będzie pracował od 1.02.2005 r. we wtorki w godz. 14.00-16.00 i piątki w godz. 13.00-16.00,
    - najlepszym zawodnikom należy zapewnić szkolenie na obozach klubowych i kadrowych,
    - zawodnicy winni być objęci systematyczną opieką lekarską,
    - osoby trenujące bardzo intensywnie, uzyskujący najwyższy poziom, winni być objęci pomocą stypendialną,
    - zawodnicy trenujący systematycznie i osiągający wartościowe wyniki, powinni być wyposażeni w dobry sprzęt sportowy,
    - dojeżdżający na treningi środkami państwowej bądź prywatnej komunikacji winni mieć zwracane pieniądze za dojazdy.

    Szanowni Czytelnicy.
    Pragnę poinformować, że w okresie, który minął od wyborów, dwukrotnie spotkałem się z Zarządem Powiatowym Szkolnego Związku Sportowego, rozmawiając na tematy poruszane wyżej, ustalając strategię działania na przyszłość. Myślę, że będziemy umieć wspólnie rozmawiać i podejmować trafne decyzje. Spotkałem się również z panem burmistrzem, przedstawiając mu sprawy dotyczące młodzieży interesującej się lekką atletyką i możliwości pomocy nas dorosłych w realizowaniu przez nich swych zainteresowań. Pan burmistrz udzielił mi wielu cennych rad, z których będę chciał skorzystać (np. w jaki sposób szukać środków finansowych, jak można wykorzystać posiadaną bazę, itp.). Na zakończenie naszej bardzo długiej rozmowy zapewnił, że będzie pomagał nowemu Zarządowi w zrealizowaniu zaplanowanych celów.
    W mijającym okresie odwiedziłem również zawodników na ich zajęciach. Celem odwiedzin było wzajemne poznanie się oraz wymiana poglądów.
    15 stycznia z sześcioma zawodnikami pojechałem na Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski do Kalisza. Z zawodów wróciliśmy z medalami, oto medaliści:
    1. Łukasz Drogi - junior młodszy w biegu na dystansie 1000 m, srebrny medal z wynikiem 2.05,63 min.
    2. Marta Janicka - 60 m, brązowy medal, 8,13 s.
    3. Paweł Krzemiński - 300 m, srebrny medal, 40,49 s.
    4. Maciej Sufryd - pchnięcie kulą, brązowy medal z wynikiem 13,74 m

    Szanowni Mieszkańcy Miasta, Gminy i Powiatu!
    Nowo powołany Zarząd LKS Orkan ma ambitne plany, chcemy skierować naszą wiedzę i umiejętności na pożyteczne cele pomocy młodzieży w kształtowaniu pozytywnych cech charakteru, poprawy ich stanu zdrowia, nauczania godnych form rywalizacji.
    Pragniemy wykorzystać stan naszych pięknych obiektów. Chętnie będziemy robić to, co lubimy i do czego jesteśmy przekonani. Myślę, że uczniowie ostrzeszowskich i pozostałych szkół w powiecie polubią rywalizację sportową, bo nasze działania i działania nauczycieli szkół i trenerów klubowych uwzględniać będą ich zainteresowania, możliwości i potrzeby.
    Aby można było budować bogatą ofertę dla młodzieży, potrzebne są niestety pieniądze, zwracam się więc z prośbą do społeczeństwa o pomoc finansową dla naszego klubu. Zapewniam, że środkami będziemy dysponować bardzo oszczędnie i przedstawiać naszym czytelnikom formy ich wykorzystania.
    Dziś wiemy, że otrzymamy pomoc finansową z miasta, będzie to pomoc znacząca - bardzo za nią dziękujemy, lecz aby zrealizować plan tego roku, potrzebujemy 3-4 razy więcej środków. Na co będą potrzebne nam pieniądze:
    1. Szkolenie młodzieży na obozach sportowych - 3 obozy x 5 tys. zł = 15 tys. zł
    2. Wyjazdy na zawody (Kalisz, Poznań, Wrocław, Szczecin, Białystok, itp.) - 5 tys. zł
    3. Wypłaty wynagrodzenia trenerów - 5 osób x 10 miesięcy = 12.500 zł
    4. Zwroty za dojazdy zawodników na treningi - 2.500 zł
    5. Obsługa księgowa - 1.000 zł
    6. Wynagrodzenie sekretarza - 4 x 500 zł = 2.000 zł
    7. Badania lekarskie - 1.000 zł
    8. Sekcja szachowa - 4.000 zł
    9. Remont pomieszczeń klubowych, zakup materiałów - 20.000 zł
    10. Roboty murarsko - malarskie wykonane zostaną przez pracowników SOSzW w Ostrzeszowie, ich wartość wyceniam na 15.000 zł.
    Razem 63 tys. zł bez robocizny.

    Przedstawiłem Państwu najważniejsze zadania, które powinien zrealizować nowy zarząd, aby było osiągnięte to, o czym już mówiłem. Myślę, że chcemy realizować potrzebne cele ukierunkowane na naszą młodzież. Liczymy na państwa pomoc - cenna będzie każda pojedyncza złotówka. Proszę, w imieniu młodzieży, o pomoc. Podaję numer konta:

BPH S.A. O/Ostrzeszów, ul. Piastowska 16 a 13 1060 0076 0000 3200 0045 0648

    Za okazaną pomoc w realizacji zadań statutowych serdecznie w imieniu zawodników dziękuję

Prezes LKS "Orkan" w Ostrzeszowie
B. Kokoszko


1994 - 2007 © Borkow

src="../stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">