Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 05


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Podziękowanie za "Dar Życia"

    30.01.2005 roku mieszkańcy gminy Grabów oddawali honorowo krew. Akcja odbyła się w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 3. Zgłosiły się 44 osoby, natomiast po szczegółowych badaniach lekarskich krew oddało 38 osób. Wszystkim honorowym dawcom krwi bardzo serdecznie dziękuję. Oddając krew, ofiarują ciężko chorym część swojego życia. Jest to bardzo szlachetny gest. Promowaniem tej akcji od dwóch tygodni zajmowali się: burmistrz Grabowa p. E. Geppert, pracownicy Gminy, sołtysi oraz księża proboszczowie poszczególnych parafii. Wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie akcji honorowego krwiodawstwa bardzo serdecznie dziękuję, szczególnie burmistrzowi p. E. Geppertowi, który odwiedził nas podczas akcji.


Honorowy krwiodawca p. Krzysztof Biały z Grabowa wraz z obsługą medyczną lek. med. S. Walkiewiczem oraz pielęgniarką p.Olą

    Za udostępnienie pomieszczeń szkoły dziękuję p. E. Królak, p. J. Mosiowi za bardzo smaczne ciasto dla krwiodawców oraz Zarządowi "Profi" za sponsorowanie pasztetów dla krwiodawców.

Kierownik OKiKw Ostrzeszowie
lek. Med. Stanisław Walkiewicz


1994 - 2007 © Borkow

ski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">