Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 16


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

NAD KROMKĄ CHLEBA

    "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie..." pisał nasz wielki poeta C. K. Norwid. Chleb w polskiej tradycji zajmował zawsze szczególne miejsce, nie tylko był pokarmem, ale i synonimem dostatku oraz świętości, której należy się uszanowanie. Współczesne pokolenie jakby odeszło od tego sacrum chleba, trochę sprzeniewierzając się tradycji ojców. Dobrze więc się stało, że przy okazji organizowania kolejnych "Dni Ziemi" młodzież i nauczyciele ZS nr 1 właśnie chleb postanowili przyjąć za podmiot tegorocznej imprezy. Zorganizowane z tej okazji przedsięwzięcie pod hasłem "Chlebowy stół" dzięki atrakcyjnej formie i dużej różnorodności miało szansę zafascynować szersze kręgi młodzieży i być może wzbudzić w niej refleksje nad kromką chleba.


Dziewczyny z pracowni gastronomicznej prezentują
wicemarszałkowi Rackiemu zwycięskie stoisko.

    13 kwietnia aula ZS nr 1 zapełniła się uczniami i gośćmi przybyłymi na uroczystość. Unoszący się w powietrzu zapach pieczywa zdradzał tematykę spotkania. W pierwszej części zebrani mieli okazję wysłuchać kilku prelekcji dotyczących "chleba naszego powszedniego". Pierwsza z nich wygłoszona przez ks. Pawła Dorucha poruszała motywy chleba zawarte w Biblii. Znajduje się tam wiele opisów dotyczących chleba jako pokarmu, ale także jako Eucharystii. O popularności tej tematyki w Piśmie Świętym świadczy fakt, że Biblia Tysiąclecia aż 370 razy wymienia słowo chleb.
    O chlebie w tradycji polskiej i wierzeniach mówiła zaś p. Justyna Siwek, podając kilka dość zabawnych przykładów wróżb. Trzeba pamiętać, że chleb jest popularny nie tylko w Polsce, ale niemal w każdym zakątku świata. Właśnie tradycje innych narodów wiążące się z chlebem poruszała kolejna prelekcja, skupiająca się głównie na Niemcach, Anglii i Rosji. Pamiętano też o chlebie jako tym najpopularniejszym w świecie, ale także w powiecie ostrzeszowskim pokarmie. Na naszych dość ubogich ziemiach właśnie zboże stanowi 81% upraw. Przy okazji podano ciekawostkę, że średnio każdy z nas zjada miesięcznie ok. 7 kg chleba, niestety najczęściej tego białego, mniej wartościowego.
    W tradycji polskiej jest zakorzenione, że znamienitych gości wita się chlebem i solą. Zachowując tę tradycję uczniowie kl. II - Monika i Kamil, w staropolskich strojach witali przybywające na uroczystość osoby. Chwilę później rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu uczniów. Tu dawne polskie przyśpiewki splatały się z wierszami sławiącymi chleb i rolniczy trud. Najbardziej porywającym punktem występu był taniec w takt melodii "Zasiali górale". Białe chłopskie stroje wszystkich występujących, jakby z obrazów Chełmońskiego, podkreślały staropolski klimat widowiska. Dość szybko niestety trzeba było powrócić do współczesności, aby mogli zabrać głos goście przybyli na ostrzeszowskie obchody "Dni Ziemi". A ponieważ impreza odbywała się pod honorowym patronatem marszałka woj. wielkopolskiego, nic więc dziwnego, że pierwszy zwrócił się do zebranych reprezentujący go wicemarszałek Józef Racki: "Musimy zrobić wszystko, żeby chleb był w poszanowaniu, ale też żeby był sprawiedliwie dzielony"- mówił. Z kolei dyrektor WIR - Konrad Fabiszczak życzył sobie i przyszłym pokoleniom, żeby nie zatracili tego spojrzenia na chleb nie tylko oczami, ale i sercem.


    Jednym z elementów wzbogacających przedsięwzięcie był konkurs plastyczny. Prace wskazujące na wymowę chleba dostarczyły zarówno najmłodsze dzieci, jak i młodzież. Dlatego przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych, które laureatom wręczali wicemarszałek J. Racki i starosta L. Janicki. Wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono Beatę Piwoń i Monikę Wawrzyniak (I miejsce), Annę Kliber (II miejsce) i Dominikę Lamentowicz (III miejsce). Ze szkół podstawowych i gimnazjów I miejsce przyznano pracy zbiorowej uczniów z SP w Jeleniach. Nagrodzono także Martynę Janicką (II miejsce) i Aldonę Calik (III miejsce). Jednak najwięcej cieszyły się z przyznanych nagród dzieci przedszkolne: Miłosz Poniecki (I miejsce), Monika Lipińska (II miejsce) i Sandra Cieślak (III miejsce). Przyznano też wyróżnienia i nagrody specjalne. Warto dodać, że dodatkową atrakcją dla laureatów będzie wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Tam też pojedzie młodzież nagrodzona za najpiękniej urządzone stoisko, pokazujące różnorodność pieczywa na Ziemi Ostrzeszowskiej. Swoje specjalności prezentowały piekarnie niemal z całego powiatu, a młodzież z uśmiechem zapraszała do skosztowania pysznych wypieków. Oceny poszczególnych stoisk dokonali goście, bardziej niż smak pieczywa biorąc pod uwagę staropolski wystrój i estetyczne walory prezentacji. Najwyżej oceniono stoisko i kulinarne dzieła uczniów pracowni gastronomicznej. II miejsce zajęła kl. II EI za stoisko z wyrobami piekarni Z. Buły z Sycowa. III miejsce przypadło kl. I TBH, prezentującej wyroby Samopomocy Chłopskiej z Kobylej Góry. Ale wszyscy krzątający się wokół stoisk zasłużyli na brawa, co potwierdzić może każdy, kto tam był i miał okazję podziwiać pomysłowość dekoracyjną i kulinarną, na setki sposobów wychwalającą chleb - dar ziemi, ale i dzieło ludzkich rąk. O chlebie, ciekawostkach i tradycjach z nim związanych mówi również książeczka wydana z tej okazji, pt. "Chlebowy stół" - warto po nią sięgnąć.
    Autorów przedsięwzięcia było wielu, ale głównym pomysłodawcą imprezy jest p. Ewa NOWEL, którą poprosiłem o wypowiedź:
    "Jako redakcja gazetki "a'propos" po raz trzeci organizujemy "Dni Ziemi". Jesteśmy w UE, ale polska tożsamość narodowa powinna być pielęgnowana w każdej szkole. To, co zaprezentowaliśmy, to być może najtrudniejsza tradycja, bo wywodząca się z odległych czasów. Z reakcji publiczności można się było domyślić, że to dobre wzorce. Przywołaliśmy to, co najsilniej wiąże się z polską tradycją, bo jak tu zostało powiedziane - chleb to nie tylko pokarm, to bliski sercu symbol naszej polskiej kultury."


    Na temat chleba i imprezy mówił też wicemarszałek Józef RACKI:
    "Zbyt dużo marnuje się chleba. Tutaj poprzez pokazanie tego edukuje się nie tylko młodzież, ale i nas starszych, którzy chyba również wykazujemy mniejsze przywiązanie do chleba, odbiegające od szacunku naszych dziadków i rodziców. Życzyłbym sobie i wszystkim, żeby nigdy nam tego chleba nie zabrakło. Chciałbym, żeby coś w nas zadziałało, abyśmy umieli dzielić się nim z rodzinami, którym i teraz chleba brakuje."

Miło nam poinformować, że swoją ofertę handlową pokazały na wystawie okolicznościowej w ZS nr 1 następujące firmy:
    1. P. Sosnowski - Piekarnia "Marcelino".Ostrzeszów.
    2. M. Janicka - "Impex" Zakład Piekarniczo - Cukierniczy. Mikstat.
    3. J. Moś - Piekarnia. Grabów n/ Prosną.
    4. A. Sowa - Zakład Piekarniczy. Grabów n/ Prosną.
    5. M. Stempniewicz - Piekarnia. Grabów n/ Prosną.
    6. Piekarnia GS Samopomoc Chłopska. Kobyla Góra.
    7. G. Dziewięcka - Produkcja Pieczywa. Potaśnia.
    8. PSS Społem. Ostrzeszów.
    9. SRH ROLNIK. Ostrzeszów.
    10 . Z. Buła - Piekarnia. Syców.
    11. J i Z. Michalscy - Sp.j. CAMARGO. Kępno.
    12. A. Zabiegała - Młyn Usługowo - Handlowy. Kraszewice.

    Dyrekcja ZS nr 1 i organizatorzy uroczystych obchodów Dnia Ziemi składają serdeczne podziękowania sponsorom, którymi byli:
    Jolanta i Andrzej Borowiczowie, Wiktor Stefański, Krzysztof Mazurkiewicz, Jerzy Kozica, Włodzimierz Szwacki, Andrzej Królak, Elżbieta i Wiesław Motylowie, PSS Społem, Piekarnia GS Samopomoc Chłopska z Kobylej Góry.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

in/s.cgi-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">