Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 16


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Współpraca Zespołu Szkół nr 3 w Ostrzeszowie z zagranicą
Partnerzy z Niemiec

    Współpraca z placówkami edukacyjnymi w Niemczech trwa już od wielu lat. Pierwotnie opierała się na wyjazdach młodzieży z Polski do Niemiec, na praktyki zawodowe, najczęściej do gospodarstw rolnych.
    W ostatnich latach współpraca jednak bardzo się rozwinęła i funkcjonuje na innych zasadach. Nie są to już tylko praktyki, chociaż w ostatnim roku ta forma wymiany cieszyła się dużym powodzeniem, ale są to także wyjazdy edukacyjne.
    Pierwszą formą proponowaną przez Zespół Szkół nr 3 i Bildungshaus Ottersleben (Magdeburg),w ramach programu Xenos, są wyjazdy na warsztaty edukacyjne, w których uczestniczyć można trzy razy do roku. Zimą organizowane są warsztaty teatralne, latem artystyczne, jesienią ekologiczne.
    W warsztatach bierze udział młodzież z całej Europy. Uczestnicy Zespołu Szkół nr 3 utrzymują do dziś kontakt, drogą korespondencyjną, z przyjaciółmi z Bułgarii, Węgier, Litwy, Włoch i oczywiście Niemiec, a grono to ciągle poszerza się.


    Warsztatom teatralnym przyświeca idea: "Wszystko to, co jest człowieczeństwem: symbole, znaki, uniwersalne gesty, próbujemy łączyć, by pokazać odrębność kultur za pomocą siły współczesnego teatru".
    Na gest i znak jako środek używany w sztuce chcemy spojrzeć nieco inaczej. Zawsze należy w nim widzieć środek ekspresji i sposób wyrażania własnych myśli. W świetle reflektorów scenicznych chcemy wyzwolić piękno myśli młodych ludzi"
    Zajęcia z pantomimy, dramy, interpretacji symbolu, lalkarstwa i inne, tak spodobały się młodzieży, że po przyjeździe od razu zgłosili chęć udziału w następnej edycji projektu.
    Podobnym przedsięwzięciem są wakacyjne warsztaty artystyczne, trwające dwa tygodnie latem, tu uczniowie sprawdzili i doskonalili swe umiejętności; fotografii, rzeźby, malarstwa, śpiewu, aktorstwa.
    Nieco inni spotkaniami są jesienne warsztaty ekologiczne, na których np. w roku 2004 młodzież z całej Europy uczestniczyła w realizacji niezwykłego projektu: budowy baterii słonecznej.
    Druga forma współpracy to praktyki zawodowe, w których uczestniczą Polacy i Niemcy. Uczniowie mają możliwość doskonalenia zawodowego w następujących zawodach: opiekun socjalny, przedszkolanka, pomoc domowa, kucharz, kelner, ogrodnik, sadownik, florysta, rolnik.
    Ciekawą propozycją dla młodzieży Zespołu Szkół nr 3 może okazać się nowy projekt, w którego budowie uczestniczyli przedstawiciele szkoły, a który rozpoczyna się w lipcu 2005 roku.
    Głównym celem projektu, działającego w ramach programu Leonardo da Vinci, jest rozpropagowanie działań, które koncentrują się na poprawie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
    Skoncentrowano się więc na osiągnięciu takich celów, jak: proponowanie i poszerzanie innowacji w procesie kształcenia zawodowego oraz rozwoju konkurencyjności i kształtowaniu przedsiębiorczości, doskonalenie systemów wczesnego kształtowania i szkolenia zawodowego, umożliwiającego dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy.
    W ramach programu realizowane będą następujące typy projektów: wymiany i staże dla uczniów i absolwentów, skoncentrowane na organizowaniu szkoleń służących doskonaleniu zawodowemu poprzez połączenie teorii z praktyką; projekty językowe, których celem jest promowanie znajomości języków obcych oraz znajomości kultur krajów europejskich.
    Ponadto ukazały się nowe propozycje dla działającego już od ponad roku w Zespole Szkół nr 3 Wolontariatu - współpracy z Wolontariatem Europejskim, który umożliwia młodzieży wyjazdy za granicę do pracy społecznej.

    Na łamach prasy chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi nowymi sukcesami
    Uczniowie naszej szkoły: Wojciech Suski, Sławomir Idzikowski, Mariusz Mazur, zajęli I miejsce w Rejonowym finale konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w rolnictwie dla uczniów szkół rolniczych z terenu Wielkopolski Południowej.

Izabela Sołtys


1994 - 2007 © Borkow

i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">