Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 16


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

"NIE" Rady Dzielnicy nr 6
dla obiektów rekreacyjno - sportowych przy ul. Sportowej

    Uchwałą Rady Dzielnicy nr 6 z dnia 21.03.2005r. radni wyrażają sprzeciw wobec zamiaru przekazania Ostrzeszowskiemu Stowarzyszeniu "Piast" w nieodpłatne użytkowanie gruntów i obiektu przy ul. Sportowej.
    W paragrafie 2. niniejszej uchwały Rada Dzielnicy wyraża poparcie dla idei wybudowania centrum rekreacyjno - sportowego przedstawionego przez przedstawicieli Ostrzeszowskiego Stowarzyszenia "Piast", ale na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kąpielowej.
    Boisko i budynek przy ul. Sportowej winien służyć jako teren rekreacyjno - zabawowo - sportowy dla mieszkańców naszej dzielnicy.
    Z boiska nadal mogą korzystać: szkoła podstawowa i gimnazjum nr 1 oraz straż pożarna, a także pozostałe dzielnice w naszym mieście.
    W związku z zarzutami o braku dbałości o boisko i obiekt (niekoszenie trawy) należy wyrazić zdziwienie, dlaczego nie dokonuje tego Ośrodek Sportu i Rekreacji, skoro pobiera rocznie około 12.000zł czynszu za wynajem.
***
    Rada Dzielnicy nr 6 po spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy w dniu 1 kwietnia br. oraz ponownym posiedzeniu Rady Dzielnicy w dniu 13.04.2005r. podtrzymuje sprzeciw wobec zamiaru przekazania Ostrzeszowskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu "Piast" w nieodpłatne użytkowanie gruntów i obiektu przy ul. Sportowej.
    Rada Dzielnicy jest nadal zgodna co do idei wybudowania centrum sportowego przez Ostrzeszowskie Stowarzyszenie "Piast", ale na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kąpielowej.

Za Radę Dzielnicy nr 6
Edward Kurzawa


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">