Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 16


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

998

Pożary
    W minionym tygodniu na terenie naszego powiatu doszło do 5. na szczęście niegroźnych pożarów. W Ostrzeszowie na ul. Norweskiej (x2) i 1 Maja paliła się sucha trawa. W Bierzowie - poszycie w lesie II klasy wieku na pow. ok. 0.02ara. Na ul. Sikorskiego, również w Ostrzeszowie, zapaliła się słoma w opuszczonym budynku ubojni bydła. Jak zwykle przyczyną było zaprószenie ognia oraz w jednym przypadku nieumiejętność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem.

Nieszczelność na Orzeszkowej
    13.04. na ul. E. Orzeszkowej w Ostrzeszowie ulatniał się gaz z przyłącza. Przyczyną było samoistne roz-szczelnienie instalacji.

Wyłowili ciało
    16.04. w miejscowości Marydół strażacy wyłowili ze studni ciało topielca. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi KPP Policji.

Rob


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">