Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 21


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE
RECYTACJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

    Jak co roku wiosną odbywa się kolejny, obecnie jubileuszowy, 50. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W Roku Mickiewiczowskim 50 OKR został zadedykowany właśnie temu wybitnemu twórcy - Adamowi Mickiewiczowi. W turnieju recytatorskim Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie reprezentowała uczennica klasy II Technikum Gastronomicznego, Katarzyna Homieja.


    Każdy uczestnik przygotował recytację 2 wierszy oraz fragm. prozy. Kasia wybrała mniej znane teksty: K. N. Vogul "Widziane z drugiej strony", E. Goloch "Prowincjonalna poetka", które bardzo się podobały i przyniosły jej pełen sukces - zwyciężyła w etapie powiatowym. Ten sukces zachęcił ją do dalszej pracy, doskonalenia warsztatu i przyniósł świetne rezultaty - doprowadził poprzez zwycięstwo w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego aż do półfinałów w Poznaniu.
    Kasia Homieja od początku swej obecności w ZS nr 1 zapisała się do kółka recytatorsko-dramatycznego. Grupa zapaleńców wraz z opiekunem (p. Justyną Siwek) przygotowywała m. in. występy, spektakle, przedstawienia dla dzieci, a także Warsztaty Teatralne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Młodzież, realizując te artystyczne zadania, świetnie się bawiła, integrowała (to szczególnie ważne dla pierwszoklasistów ), odkrywała nowe pola zainteresowań.
    Sukces Kasi Homiei nie jest pierwszy, w ubiegłym roku zdobyła I miejsce w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Śpieszmy się kochać ludzi...". Praca z tak uzdolnioną uczennicą to również wyzwanie i wielka satysfakcja dla jej instruktora.

Justyna Siwek


1994 - 2007 © Borkow

owski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">