Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 21


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek"

    Na sali Domu Ludowego w Rogaszycach 1 maja 2005 r. uczniowie Szkoły Podstawowej przedstawili montaż słowno-muzyczny związany z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.


    Porozbiorowa sytuacja Polski dowiodła ewidentnie, że naród bez państwa może egzystować. Państwo bez narodu - nie! W historycznej perspektywie naród ma swoją specyficznie pojętą podmiotowość i autonomię. Jesteśmy nie tylko owocem procesów dziejowych, ale także ich aktywnym czynnikiem. Mamy zatem świadomość, że uczuć patriotycznych nie da się przymusić ustawą, trzeba je wzniecać, kultywować i pielęgnować. Dzieje Polski, jej piękno zewnętrzne oraz bogate dziedzictwo kulturowe to widome znaki rzeczywistości, w której każdy z nas codziennie stawia stopę. Montaż, który został zaprezentowany społeczności lokalnej, ukazał, że Konstytucja była symbolem połączenia patriotyzmu, rozwagi i kompetencji, do którego odwoływały się kolejne pokolenia Polaków. Dzieci z klas IV - VI miały możliwość jakoby uczestniczenia w procesie dziejowym. Barwnym momentem był polonez, zatańczony przez dzieci na zakończenie przedstawienia. Staramy się uczyć młodych, by byli patriotami, bo dzięki nim człowiek się nie zgubi, nie roztopi w Ojczyźnie, ale będzie ją współtworzył rozumnym wyborem. Ufamy więc, że w epoce "szybkiej informacji" uda nam się przekazać poczucie własnej tożsamości, sensu istnienia, wolę walki o dobro i - miłość do Ojczyzny.
    Przedstawienie zostało przygotowane przez p. Annę Kocińską, p. Aleksandrę Ceglarek i p. Lidię Janus - Nasiadek; nad całością czuwała p. dyrektor Ewa Wawrzynowicz.

Lidia Janus - Nasiadek i Aleksandra Ceglarek


1994 - 2007 © Borkow

wski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">