Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 21


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

III Wojewódzki Przegląd Młodych Talentów: Rywalizacja i integracja

    Sam środek wiosny to w Ostrzeszowie czas, kiedy w odbywają się dwie bardzo istotne imprezy o charakterze integracyjnym. Pierwsza z nich zdążyła już zdobyć określoną renomę w środowisku osób niepełnosprawnych. To słynne Antyschematy, o których napiszemy za tydzień. Druga natomiast jest na dobrej drodze, aby również cieszyć się rosnącym zainteresowaniem i uznaniem. 10 maja Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym po raz trzeci zorganizowało Wojewódzki Przegląd Młodych Talentów. Miejscem akcji był kinoteatr "Piast".


    Zgromadzona publiczność oklaskiwała ok. 200 wykonawców reprezentujących 10 placówek z terenu południowej Wielkopolski. Były to grupy teatralne, muzyczne, kabaretowe i taneczne, a także recytatorzy i wokaliści. Należy jednak od razu zaznaczyć, że nie o nagrody, przynajmniej w materialnym słowa tego znaczeniu, tutaj chodziło. Najważniejsze były: satysfakcja uczestników z przełamania własnych ograniczeń i słabości oraz radość opiekunów, widzących znakomite efekty swojej żmudnej, trudnej pracy. Warto dodać, że razem z osobami zmagającymi się nierzadko z bardzo poważnymi problemami, na scenie wystąpili też ich rówieśnicy - uczniowie Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie. W warunkach wspólnej, nieskrępowanej zabawy zapomina się o troskach dnia codziennego, a rywalizacja umacnia poczucie własnej wartości.
    - Jest to forma rywalizacji tych dzieci, przystosowania ich do życia w społeczności ludzi normalnych - twierdzi B. Kokoszko.
    Organizatorzy zwracali ponadto uwagę, iż integracja odbywa się nie tylko pomiędzy pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, ale też wśród osób o różnych stopniach i rodzajach upośledzenia.
    Chociaż upominkami i pamiątkowymi statuetkami obdarowano wszystkie uczestniczące placówki, to jury postanowiło przyznać jeszcze sześć dodatkowych wyróżnień specjalnych. Otrzymały je: ZS nr 11 w Kaliszu za przedstawienie "Calineczka", zespół "Śpiewająca Pięciolinia" z ZSS w Ostrowie Wlkp., grupa taneczna "Nastolatki" z Gimnazjum Specjalnego w Ostrzeszowie, para uczniów SPS w Ostrzeszowie za recytację wiersza "Rozmowa liryczna", zespół taneczny "Mafia" z Gimnazjum w Sycowie oraz grupa teatralna "Audiogramki" z SOSzW dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Kaliszu za spektakl "Rozmowa drzew". W ramach Przeglądu przeprowadzono poza tym konkurs plastyczny nawiązujący do 200. rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena. Nagrodzono w nim prace autorstwa Jacka Byry z Gimnazjum w Sycowie, Kamili Wojcieszak z ZSS w Pleszewie, Urszuli Zaczyńskiej z internatu SOSzW w Ostrzeszowie, Edyty Szczepaniak z Gimnazjum Specjalnego w Ostrzeszowie, Pawła Bekera z ZSS w Ostrowie Wlkp. oraz Krzysztofa Milarskiego z SPS w Ostrzeszowie.

Ł. Śmiatacz


Podziękowania
    Organizatorzy III Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Talentów dziękują za pomoc: Starostwu Powiatowemu w Ostrzeszowie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów, PTSS "Sprawni Razem", PSS "Społem", "Alopak" sp. z o.o., Przedsiębiorstwu Budowlanemu "Kawaler", gospodarstwu rolnemu państwa Motylów z Rojowa, masarniom: p. Kazimierza Matuszewskiego z Potaśni, Haliny Stępniewicz z Ostrzeszowa, Piotra Rachela z Łęki Opatowskiej i "Szwagros" z Kraszewic, sklepowi papierniczemu "Trapez"oraz piekarniom-ciastkarniom: p. Jana Zimocha i Piotra Sosnowskiego z Ostrzeszowa, p. Marianny Janickiej z Mikstatu i p. Grażyny Dziewięckiej z Potaśni.

1994 - 2007 © Borkow

trzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">