Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 47


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Głos trzech pokoleń w Szkole Podstawowej nr 3

    10 listopada 2005 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio uczniowie zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne z okazji 87. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


    Słuchając pieśni w wykonaniu chóru szkolnego, słuchając uczniów recytujących utwory polskich poetów, wspominających wydarzenia z historii Polski, możemy wierzyć, że nie zatrze się pamięć o naszej przeszłości, bo jak mówił jeden z recytatorów: "Będziemy zawsze z wdzięcznością i szacunkiem wspominać tych, dzięki którym możemy uczyć się w polskiej szkole, uczyć się po polsku religii, recytować bez strachu wiersze polskich poetów".
    Widowisko to zostało zaprezentowane po raz drugi wieczorem - licznie przybyłym zaproszonym gościom - dziadkom i rodzicom. Wzruszeniem i dumą przepełnione były ich serca, kiedy słuchali swoich dzieci.
    Po obejrzeniu przedstawienia, w auli naszej szkoły rozległy się głosy trzech pokoleń - wspólnie bowiem śpiewaliśmy pieśni powstańcze i patriotyczne.
    Spotkanie to było nie tylko piękną i niezwykłą lekcją historii i patriotyzmu, ale także wyjątkowym i radosnym przeżyciem.

Beata Marcjasz, Dorota Daszczyk


1994 - 2007 © Borkow

zowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">