Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 47


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Gminno-powiatowy chodnik w Czajkowie

    Od niedawna w Czajkowie łatwiej i bezpieczniej można dojść do Urzędu Gminy, kościoła i innych ważnych instytucji. 14 listopada oficjalnie oddano tam do użytku ok. 500-metrowy odcinek nowego chodnika. Realizacja zadania pochłonęła 140tys. zł.
    Chodnik w Czajkowie to kolejna inwestycja powstała dzięki współpracy władz gminy oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Pierwsi zabezpieczali projekt techniczny i wykonawstwo, zaś drudzy materiały i nadzór budowlany. Kooperanci podzielili się kosztami mniej więcej po połowie, zgodnie z zasadą przyjętą na ten rok przez PZD. 345m chodnika biegnie przy drodze Czajków - Mielcuchy, a 150m przy drodze Grabów - Czajków. Na całym odcinku wykonano 17 wjazdów do posesji.


    Wójt S. Łuszczek za bardzo korzystne rozwiązanie uznał gminno-powiatową partycypację w kosztach tego typu zadań.
    -Myślimy, że ta forma poprawy naszej infrastruktury jest bardzo dobra (...) Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Było to naprawdę w Czajkowie potrzebne.
    Jego zdaniem, współpraca taka powinna być kontynuowana także w kolejnych latach. Podobną opinię zaprezentował R. Mucha.
    -Takim sposobem można naprawdę zrobić coś dobrego dla społeczeństwa - stwierdził.
    Chwalono ponadto profesjonalne wykonawstwo inwestycji i życzono sobie dalszego rozwoju infrastruktury drogowej na terenie gminy. W planach są już kolejne inwestycje w Czajkowie oraz Mielcuchach.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">