Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 47


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Informacje z Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie:
Spotkanie ławników z sędziami

    21.10 br. w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie odbyło się szkolenie ławników.
    Szkolenie przeprowadzili sędziowie SR w Ostrzeszowie p. Barbara Sabała- Bronś i p. Dariusz Wojtczak. Szkolenie otworzył, witając zebranych, członek rady ławniczej p. Bronisław Bukarski.
    Ławnicy zostali zapoznani z ustawą z dn. 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozdz. 7 ławnicy (Dz.U. z dn.12.09.2001r.), którą to szczegółowo omówiła sędzia B. Sabała Bronś zapoznając z prawem i obowiązkami ławnika.
    Sprawy Kodeksu cywilnego i rodzinnego przedstawił sędzia Dariusz Wojtczak.
    W dyskusji ławnicy poruszyli sprawę wykazu ławników z grafikiem udziału w rozprawach, pomieszczenia dla ławników przed rozprawą, żeby nie musieli czekać na korytarzu z oskarżonymi. Już poza szkoleniem poruszano i inne interesujące sprawy, jak kompetencje sądów rejonowych i sądów okręgowych, sprawy kradzieży, kłusownictwa, kradzieży drewna z lasu itp.
    Poruszano też sprawy rozwodów, pozbawienia przez sąd praw rodzicielskich itp., na wszystkie pytania ławnicy otrzymali wyczerpujące wyjaśnienia.
    Nadmienić tu należy, że ławnicy wybrani na kadencję 2004/2008 ślubowanie złożyli w Sądzie Rejonowym w dniu 5.01.2004, zaś rada ławnicza została wybrana w dniu 15.07.2004r.
    Zebranie ławników odbyło się w dniu 3.09.2004r. i na nim to zgłoszono wniosek o spotkanie szkoleniowe z sędzią SR.
    Szkolenie spełniło swoje zadania, chociaż odbyło się w spóźnionym terminie i przy frekwencji ok.50% wszystkich ławników.
    Mamy nadzieję, iż nie jest to ostatnie spotkanie ławników z sędziami SR.

Henryk Józef Kędzia
ławnik SR w Ostrzeszowie


1994 - 2007 © Borkow

rzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">