Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 48


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Damian i Łukasz w Pałacu Prezydenckim

    18. 11. 2005r. dwóch uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie - Damian Duczmal i Łukasz Berger z klasy III c, otrzymało z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.


    W 1997 roku para prezydencka powołała przy fundacji "Porozumienie bez Barier" Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Stypendia Funduszu przyznawane są raz w roku dzieciom i młodzieży w wieku 10 - 17 lat, szczególnie wyróżniającym się i uzdolnionym np.: muzycznie, plastycznie, matematycznie czy humanistycznie. W skład specjalnie powołanej Rady Funduszu, oceniającej nadsyłane wnioski, wchodzą specjaliści z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki: Danuta Raczko - przewodnicząca oraz Elżbieta Karnafel, prof. Ryszard Łukasiewicz, Gabriela Miłkowska-Moląg, Janusz Olejniczak, Włodzimierz Paszyński i prof. Henryk Samsonowicz. Rada Funduszu jako kryteria wyłaniania stypendystów bierze pod uwagę ocenę potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, dotychczasowe osiągnięcia, działalność na rzecz otoczenia, sytuację materialną i miejsce zamieszkania (pod kątem dostępności do wiedzy). Do tegorocznej edycji, stypendium pieniężne lub dary rzeczowe np. skrzypce, komputery, otrzymało 395 dzieci i młodzieży. Rozpatrzono około 4000 wniosków.
    Droga Damiana i Łukasza do stypendium rozpoczęła się już w Gimnazjum nr1 w Ostrzeszowie, w 3. klasie. Pani dyrektor Jolanta Szałkowska zaproponowała chłopcom, aby przygotowali dokumentację swoich osiągnięć. Obaj byli już wtedy laureatami różnych konkursów i olimpiad wykraczających ponad poziom zawodów powiatowych.. Rozwój swoich umiejętności i wiedzy chłopcy kontynuują w liceum ogólnokształcącym. Każdy ich kolejny rok obfituje w nowe doświadczenia i wyzwania na polach różnych dziedzin humanistyki. Jednak rok 2005 Damian z Łukaszem szczególnie zapamiętają, bo udało im się uzyskać podwójny tytuł finalisty na stopniu centralnym XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i XXIII Olimpiady Języka Łacińskiego.
    Inicjatorką powtórnego ubiegania się o stypendium była nauczycielka języka łacińskiego z I LO w Ostrzeszowie p. Karolina Szybka Oprócz szczególnych osiągnięć warunkiem uzyskania stypendium jest również wykazanie się dodatkowymi pracami twórczymi. Damian do dokumentacji dołączył eseje napisane w języku angielskim. Łukasz przedstawił tłumaczenia tekstów z języka łacińskiego. Pewnie pisząc o swoich planach w kwestionariuszu fundacji, obaj nie myśleli, ze spotka ich taka nagroda za podjęty wysiłek i pracę naukową.
    20.10.2005 roku w domach obu chłopców rozdzwoniły się telefony. Mamy Damiana i Łukasza miały tę przyjemność, że to im pierwszym zakomunikowano szczęśliwą wiadomość. Obie też towarzyszyły swoim synom na uroczystości wręczenia stypendiów w Pałacu Prezydenckim. Oczywiście nie zabrakło w tym momencie również opiekunki stypendystów pani Karoliny Szybki.


    Dzień 18.11.2005 roku na pewno utkwił w pamięci wszystkich 49 tegorocznych stypendystów, ich rodziców, opiekunów. Zaproszeni goście musieli przybyć przed Pałac Prezydencki o 11.30, by wcześniej poddać się dwóm wnikliwym kontrolom, w tym ostatniej przy specjalnej bramce. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Sali Kolumnowej Pałacu, w miejscu, gdzie prezydent RP przyjmuje oficjalne delegacje, zaprzysięgane są kolejne rządy, a w przeszłości debiutował jako pianista młody Fryderyk Chopin. Przed samym wydarzeniem stypendystów ustawiono oraz zapoznano z programem uroczystości. Punktualnie o 12 weszła do sali para prezydencka. Po krótkim przedstawieniu przez przedstawicieli fundacji jej założeń, kapituły oraz dotychczasowych osiągnięć, rozpoczęła się gala. Każdy z wyróżnionych podchodził do pary prezydenckiej i otrzymywał z ich rąk list gratulacyjny oraz stypendium. W międzyczasie osoba prowadząca odczytywała krótką notatkę na temat każdego stypendysty. Oczywiście moment wręczania był okazją do krótkiej rozmowy z prezydentem i pierwszą damą. Po zakończeniu ceremonii wręczania nastąpiło przemówienie gospodarzy pałacu. Później stypendyści zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia dla licznie zgromadzonej prasy. Pani prezydentowa chętnie pozowała do indywidualnych zdjęć. Prezydent Kwaśniewski zaprosił wszystkich na bankiet do sali znajdującej się obok. Tam już czekali eleganccy kucharze i kelnerzy, i oczywiście dobre jedzenie. Ostatnim elementem programu było krótkie zwiedzanie samego pałacu.
    Para prezydencka wielokrotnie podkreślała w czasie spotkania swoje uznanie dla różnorodnych talentów, wytrwałości w pokonywaniu przeszkód i pasji poznawczej nagrodzonych stypendystów. Jest to tym ważniejsze, że pochodzą oni z małych miejscowości, a tym samym mają utrudniony dostęp do środków przekazu, bibliotek itp. Damian z Łukaszem potwierdzają, że jeśli się tylko chce, można oddać się wspaniałej pasji, jaką jest nauka, bez względu na to, gdzie się mieszka. Warunek jest tylko jeden - trzeba wiedzieć, czego się w życiu pragnie i dążyć do wyznaczonego przez siebie celu, wytrwale i skutecznie.

    Wkrótce rozmowa z laureatami

K.D.


1994 - 2007 © Borkow

trzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">