Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 48


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

NIE BĘDZIE ROZBUDOWY STRAŻACKIEJ REMIZY

    Sprawą, która nieoczekiwanie na ostatniej sesji Rady Miejskiej wzbudziła sporo emocji, była rozbudowa remizy strażackiej w Ostrzeszowie. Marek Czwordon - prezes miejsko-gminnego zarządu OSP złożył radnym sprawozdanie z działalności w latach 2001-2005, przedstawił też problemy, z którymi strażacy-ochotnicy borykają się na co dzień. Nawiązując do sprawozdania, poruszył sprawę braku zgody władz miasta na proponowaną przez zarząd OSP rozbudowę remizy.


    "W lutym na walnym zebraniu została podjęta uchwała, która upoważniła zarząd do podjęcia działań w celu rozbudowy i polepszenia warunków do działania w naszej jednostce - mówił prezes M. Czwordon. Nie zajmujemy się tylko wyjazdami do pożarów, lecz jako zadanie postanowiliśmy zrobić coś, co przyciągałoby młodzież. Okazuje się, że szczerość nie zawsze popłaca. Z rozmowy z panem burmistrzem wynikało, że akceptuje naszą myśl. Wtedy przesłaliśmy do Rady Miejskiej pismo, w którym zwróciliśmy się o rozbudowę remizy, gdzie w pomieszczeniach, które będą w nowym budynku, zamierzamy umieścić salę szkoleniowo-dydaktyczną, pomieszczenia magazynowo-gospodarcze, garaż samochodu gospodarczego, pomieszczenia socjalne... Inwestycja miała kosztować ok. 300 tys. zł. Zadeklarowaliśmy jako jednostka przeznaczyć rocznie ok. 50 tys. zł. Na to składała się kwota z umowy najmu, darowizny, cegiełek, sponsoringu i wypracowanych godzin przez członków jednostki. Przyjęliśmy sugestię pana burmistrza, że inwestycja nie powinna trwać długo, lecz zamknąć się w okresie trzech lat. Przedstawiliśmy, zgodnie z żądaniem, planowane przychody. Odpowiedź na nasze pismo dostaliśmy po mojej interwencji 7 listopada 2005r., więc po upływie pół roku od chwili złożenia naszych propozycji. W odpowiedzi otrzymanej od przewodniczącego Rady E. Skrzypka zostało napisane, że nie widzi celowości ani potrzeby rozbudowy obiektu OSP.
    Na tej sali zaszczepiono mi kiedyś coś takiego, jak działalność na rzecz społeczną. W naszej koncepcji było również pomieszczenie dla zarządu miejsko-gminnego OSP. Kiedy nie dostaliśmy pozwolenia na rozbudowę, burmistrz obiecał, że przydzieli lokal dla zarządu. Do dziś nie ma tego pomieszczenia, ale to jest sprawa zarządu. Nastąpiło też przekazanie terenu znajdującego się na ulicy Sportowej stowarzyszeniu "Piast". Dobrze, że ktoś zainwestował, ale ile z tego będzie miała gmina? Bo z naszej inicjatywy byłby to nowy budynek, lepsze warunki do szkolenia i ćwiczeń. Ze względu na to, że nie jesteśmy właścicielami tego budynku, który miał być rozbudowywany, nie mamy prawa zdecydować. Gdybyśmy byli jego właścicielami, to nie patrząc na pieniądze gminne, przyjęliśmy zadanie i chcielibyśmy to wybudować."
    Przewodniczący Rady ostro zaprotestował przeciw zawartym w wystąpieniu prezesa twierdzeniom, że są tematy niewygodne dla tej Rady. "Każdy temat, jakikolwiek jest, jest rozpatrywany przez tę Radę. Pan się może nie zgadzać z decyzją tej Rady, ale proszę nie mówić, że dla tej Rady są tematy wygodne i niewygodne" - ripostował E. Skrzypek. Zarazem przeprosił za tak późną pisemną odpowiedź. Zaś odnosząc się do meritum sprawy, przewodniczący stwierdził: "Pan dobrze wiedział, że w budżecie, który realizujemy nie było tamtej kwoty zagwarantowanej".
    Trudno przesądzać, czy ostatecznie remiza będzie rozbudowywana. Według władz miasta nie ma obecnie potrzeby prowadzenia takiej inwestycji, tym bardziej, że i środków na nią nie starcza. Strażacy zapewne chcieliby rozbudowy, w końcu taką podjęli uchwałę. Tylko czy dobre chęci i zaangażowanie własnych rąk i skromnych środków to wystarczające atuty do rozpoczęcia prac budowlanych, nawet gdy prezes jest fachowcem w tej dziedzinie? Zawsze warto wychodzić sobie naprzeciw, choćby kosztem rezygnacji z czegoś. Nie wiemy, czy tak się stanie, lecz będziemy śledzić rozwój sytuacji i informować o ewentualnej rozbudowie ostrzeszowskiej remizy.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

zowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">