Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 50


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Wielkopolscy drogowcy spotkali się w Ostrzeszowie

    29 listopada w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrzeszowie odbyło się posiedzenie Rady Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Wielkopolskiego. Wzięli w nim udział drogowcy reprezentujący zdecydowaną większość powiatów ziemskich naszego regionu.


    Spotkanie poprowadziła dyrektor Anna Gieczewska, pełniąca funkcję przewodniczącej tego gremium i reprezentująca je w Krajowej Radzie Zarządców Dróg Powiatowych. W dyskusji brali udział jej odpowiednicy z powiatów: chodzieskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego, jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego i wrzesińskiego, a także Beata Leszczyńska z Ministerstwa Transportu i Budownictwa, poseł A. Grzyb i starosta L. Janicki. Omawiano realizację założeń wypracowanych podczas VI Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych, jaki odbywał się w Kołobrzegu w dniach 27 - 29 kwietnia. Za jeden z podstawowych problemów uznaje się skrajnie niewystarczający zakres środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg oraz rozwój powiatowej sieci drogowej. Zwiększeniu powinny ulec też nakłady na drogi powiatowe w obrębie miast. Problemem jest rosnące zadłużenie powiatów z tytułu prowadzenia inwestycji drogowych. Uczestnicy spotkania poparli wniosek o zwiększenie dochodów powiatów poprzez m.in. zagwarantowanie im udziału we wpływach z podatków VAT i akcyzowego. Uznano, że ten ostatni winien w całości być przeznaczany na drogownictwo, a oprócz tego w rezerwie budżetowej państwa należy zabezpieczyć środki na wybrane inwestycje na drogach powiatowych. To bowiem właśnie na nich oraz gminnych dochodzi do 70% ogółu wypadków i kolizji. Na posiedzeniu zwrócono również uwagę na skomplikowane, a przede wszystkim zbytnio przedłużające się procedury związane z ubieganiem się o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Zdaniem dyskutantów jest to jedna z przyczyn problemów z pełnym wykorzystaniem tejże pomocy. Niezadowolenie drogowców wywołuje ponadto decyzja o podniesieniu z 7 do 22% podatku VAT na roboty drogowe. Powstały w ten sposób 15-procentowy niedobór nie został w żaden sposób zrekompensowany.
    Choć spotkanie zdominowane zostało przez problemy, to nie zabrakło też akcentów pozytywnych. Za taki należy bez wątpienia uznać informację o tym, że PZD w Ostrzeszowie miał spory wpływ na obecny kształt ustawy dotyczącego ewidencji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych.
    -Nasze wnioski praktycznie w całości zostały ujęte w ustawie - powiedziała dyr. A. Gieczewska - To z nimi najbardziej zgodzili się posłowie.
    Spotkanie zakończyło się rozdzieleniem zadań zleconych przez Radę Krajową. Poleciła ona, aby na przykładzie trzech powiatów w każdym województwie przeprowadzić analizę mającą na celu wykazanie, czy kosztem dużych, dofinansowanych przez UE inwestycji nie zaniedbuje się bieżącego utrzymania dróg.
    -Wszystko powinno iść swoim tokiem, a ta duża inwestycja ma być dodatkowa. Nie może być tak, że wyciąga się pieniądze na jedną, a reszta "leży" - przekonuje Gieczewska.
    Przygotowanie opracowań obejmujących ostatnie 3 lata powierzono powiatowym zarządom dróg Kalisza, Leszna i Ostrzeszowa. Wyniki znane będą za kilka miesięcy.
    W opinii A. Gieczewskiej tego rodzaju spotkania sprzyjają integracji środowiska drogowców oraz lepszemu przepływowi informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania. Wstąpienie Polski do UE sprawiło, że otwarły się możliwości wymiany doświadczeń z innymi członkami Wspólnoty. Dla przykładu na kolejny Kongres Zarządców Dróg Powiatowych zaproszono przedstawicieli Czech i Niemiec. Oby tylko te wszystkie działania przyniosły w końcu jakiś przełom, dający realną szansę poprawy stanu naszych dróg.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

zeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">