Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 18


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Obchody 590-lecia nadania praw miejskich Grabowowi:
Pokłonili się twórcom oświaty

    Przypadająca w tym roku 590. rocznica nadania praw miejskich Grabowowi n. Prosną stała się pretekstem do zorganizowania szeregu imprez posiadających ten sam cel - przypomnienie najważniejszych wydarzeń oraz uhonorowanie najwybitniejszych postaci. Głównymi bohaterami spotkania zorganizowanego 27 kwietnia w tamtejszej szkole podstawowej byli ludzie związani ze szkolnictwem. Całość nosiła wszystko mówiący tytuł: "Oświata grabowska na przestrzeni wieków".


    -Historia szkolnictwa na ziemi grabowskiej jest bardzo bogata i mało znana.
    "Na przestrzeni dziesięcioleci szerzeniem edukacji zajmowali się wspaniali ludzie, których nie ma już wśród nas, ale zostali w naszej pamięci i wspomnieniach - mówił w przemówieniu otwierającym uroczystość burmistrz Edmund Geppert. - Szkoła w Grabowie n. Prosną nie tylko uczyła, ale i wychowywała. Wielu nauczycieli nadal cieszy się dużym autorytetem. Nauczyciele wychowywali i wychowują młodych ludzi w duchu patriotycznym, na dobrych obywateli, świadomych swych społecznych obowiązków, wychowują swoich następców, którzy po ukończeniu nauki wracają do Grabowa, podejmując pracę w naszej szkole".


    We wspomnieniowy klimat wprowadził zebranych krótki występ artystyczny uczniów szkoły podstawowej. Po nich o głos poproszono byłego dyrektora i nauczyciela szkoły rolniczej, a także naczelnika i burmistrza Grabowa - Ignacego Jackowiaka. Odczytał on opracowany przez siebie obszerny referat, zawierający całe mnóstwo faktów i ciekawostek, o których dzisiaj często już się nie pamięta.
    Padały nazwiska najznamienitszych pedagogów i uczniów osiągających sukcesy w Polsce oraz za granicą. Autor opierał się zarówno na informacjach odnalezionych w starych kronikach czy archiwalnych numerach lokalnych czasopism, jak i na osobistych wspomnieniach, spostrzeżeniach, refleksjach. Referat podzielony był na kilka części, z których każdą poświęcono innej placówce oświatowej: szkole podstawowej, gimnazjum, szkole rolniczej, przedszkolu salezjańskiemu oraz domowi dziecka. Kończąc, I. Jackowiak poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci nieżyjących pedagogów. Chwilę później odebrał okolicznościowy medal, wybity specjalnie z okazji jubileuszu nadania praw miejskich. W taki sam sposób uhonorowano jeszcze 44 inne osoby, które swoje losy związały z edukowaniem młodzieży. Byli to przede wszystkim emerytowani nauczyciele oraz aktualni dyrektorzy szkół. W ich imieniu podziękowania złożyła Janina Domagalska.


    -Kłaniamy się bogatej historii ziemi grabowskiej. Kłaniamy się twórcom oświaty na tym terenie - powiedział radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbyszko Szmaj, składający życzenia i gratulacje w towarzystwie starosty Lecha Janickiego.
    Na liście zaproszonych gości znalazł się także m.in. przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Stanisław Rusak.


    Podniosłą atmosferę spotkania podkreślił recital w wykonaniu kwartetu smyczkowego oraz solistki Filharmonii Kaliskiej. Rozpoczęli od dwóch utworów Piotra Czajkowskiego z opery "Dziadek do orzechów", a później uraczyli słuchaczy klasycznymi pozycjami muzyki poważnej i nie tylko. Bardzo interesująco wypadła operowa wersja "Summertime" George'a Gershwina. Muzycy nie potrzebowali dużo czasu, aby wkupić się w łaski publiczności. Arię "Usta milczą, dusza śpiewa" odśpiewała cała sala.

Ł.Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

strzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">