Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 18


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

50 sesja Rady Powiatu: JUBILEUSZ Z ABSOLUTORIUM

    Jakich by nie mieć zastrzeżeń do naszych powiatowych radnych, jedno nie ulega kwestii - chętnie obradują. Ta aktywność zaowocowała w minioną środę jubileuszową, 50. sesją Rady Powiatu. Jednakże nie było fanfar ani kosza róż, nie licząc kwiatów, które od kolegów otrzymała p. Marianna Powązka.


    Tak się złożyło, że właśnie na tej jubileuszowej sesji przyszło głosować nad absolutorium dla zarządu powiatu. Przyjęto je jednogłośnie! Ale nie byłaby to sesja Rady Powiatu, jeśliby nie poruszono na niej trudnych i niewygodnych spraw, przy których dochodziło do ostrych potyczek na słowa.

ZAMYKAĆ USTA RADNYM
    Najlepszą okazją do słownych utarczek są interpelacje. Wie o tym K. Obsadny, który i tym razem zgłosił szereg pytań, uwag i sugestii. Ich wspólny temat to ostrzeszowska służba zdrowia. Tym razem radny zajął się przypadkami, do jakich miało dojść w ostrzeszowskim szpitalu i pogotowiu. Omówił przypadek kilkuletniego dziecka, w którego leczenie "wmieszał się" pełniący dyżur dyr. Siciński i zaproponował zmianę leków. Stan dziecka na tyle się pogorszył, że po dwóch dniach powrócono do wcześniej zaaplikowanych lekarstw. Czy nie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa i narażenia dziecka na utratę zdrowia? - pytał radny. Wspominał też o sprawie lekarza pogotowia niespieszącego z pomocą, przy okazji solidaryzując się z listem J. Jangasa, zamieszczonym na naszych łamach przed tygodniem. Wymieniał też inne przypadki potwierdzające opieszałość służby zdrowia. Apelował przy tym do starosty o interwencję w tej sprawie, bo "czara kompetencji co niektórych lekarzy się przelała". Odezwały się sprzeciwy. Radna Halina Dembska, będąca zarazem ordynatorem na oddziale dziecięcym wyjaśniała, że wspomniany tu przypadek leczenia dziecka wyglądał całkiem inaczej, niż to relacjonował radny. Oburzenie wyraził też radny Kulikowski: "Ani Rada, ani rada społeczna nie jest upoważniona do oceny sposobu leczenia przez lekarzy. Od tego jest Izba Lekarska i parę innych instytucji." - mówił. Również starosta, odpowiadając na interpelacje, nie chciał być arbitrem medycznym. Dodał przy tym, że to są tematy do załatwienia przy udziale innego audytorium. "Wywlekanie" takich spraw nie spodobało się też przewodniczącej Rady, która zaproponowała koledze radnemu, by skrócił wypowiedź, to zaś oburzyło radną I. Wiorek: "Bardzo często próbuje Pani zamykać usta radnym. Nie oceniam stylu wypowiedzi, ale radny ma prawo na sesji prezentować sprawy wyborców - przekonywała Wiorkowa.
    Sesja jest po to, żeby podejmować tematy konkretne, krótkie i zwięzłe - ripostowała B. Sitek. Interpelację niewzbudzającą sporu zgłosił radny J. Mucha. Zaapelował do radnych, zarządu powiatu oraz zakładów pracy i ludzi dobrego serca o wsparcie zakupu nowej aparatury EKG. Zwrócił też uwagę na przydrożne drzewa i krzewy, które zawadzają, stanowią zagrożenie dla kierowcy.

JEST PAN DOSKONAŁYM DESTRUKTOREM
    Głównym zadaniem do załatwienia podczas tej sesji było uchwalenie absolutorium dla zarządu i starosty. Jak zawsze w takich przypadkach długo trwała procedura prezentacji sprawozdania rocznego, które przedstawił starosta Lech Janicki. Budżet ubiegłoroczny przechodził aż kilkanaście korekt. Po zmianach dokonanych zarówno przez Radę, jak i zarząd powiatu ostateczny plan dochodów wyniósł 36.994.394 zł. Wzrósł on o bliska 300 tys. zł i został wykonany w 100,78%. Odwrotnie było z wydatkami. Tutaj ostateczny plan zakładał 37.160.875 zł, a zrealizowano go w 98,5%. Z tego wniosek, że powiat zaoszczędził nieco pieniędzy, które wykorzystano na spłatę rat. W każdym budżecie bardzo istotne są pieniądze przeznaczone na inwestycje. Ponad 2 mln zaplanowane na wydatki i zakupy inwestycyjne wykorzystano w 97,32%. Największą powiatową inwestycją była przebudowa ulicy Słowackiego w Mikstacie, kosztująca ponad 620 tys. zł. Wspominając o inwestycjach drogowych starosta podkreślił udział w pozyskiwaniu dodatkowych środków na ten cel dyr. A. Gieczewskiej z Powiatowego Zarządu Dróg. L. Janicki nie krył zadowolenia z realizacji budżetu w 2005r. Pozytywne też były opinie komisji finansów, rewizyjnej, a także RIO. Nie ustrzegło to jednak od krytyki prac zarządu wyrażanej w trakcie dyskusji. Obsadny wytknął staroście brak reakcji w ważnych kwestiach dotyczących ZZOZ, takich jak prywatyzacja, oddanie pogotowia, a wreszcie działania "sitewki".
    "Te tematy były maglowane długi czas - odpierał zarzuty starosta. Jest pan doskonałym destruktorem i czas, by zaczął pan wreszcie coś budować."


     Iwona Wiorek, występując w imieniu Bloku Gospodarczego, oceniła prace zarządu na "3". Apelowała o zatrudnienie radcy w pełnym wymiarze.
    "Będziemy radzi - odpowiadała Z. Witkowska, jeśli znajdą państwo radcę, który zechce pracować na pełen etat."
    Wreszcie nadszedł moment głosowania nad absolutorium, które wszyscy radni jednomyślnie poparli.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
    Spośród uchwał przyjętych w trakcie tej jubileuszowej sesji na szczególną uwagę zasługuje Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2006-2013. Jest to dość obszerny dokument, który wraz z przyjętym już Planem Zagospodarowania Przestrzennego i Strategią Rozwoju Powiatu, stanowią opracowania mogące służyć zarówno miejscowym inwestorom, jak też będące często koniecznym warunkiem otrzymania funduszy unijnych. Dyskusja nad poprawkami i uzupełnieniem planu była wyjątkowo merytoryczna. Ważne jest również to, że założenia przedstawione w opracowaniu będą podlegać modyfikacji.
    Mamy wiosnę, ale radni pamiętają o zbliżających się jesiennych wyborach do samorządu. Wyrazem tego może być zgłoszona przez I. Wiorek propozycja szerokiej dyskusji nad zmianą ordynacji wyborczej - zmianą okręgów wyborczych w powiecie ostrzeszowskim. Czy do takiej dyskusji dojdzie i jakie ona przyniesie efekty, na razie nie wiadomo.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">