Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 18


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

FORUM - PIERWSZY KROK KU WYBOROM

    W maju miną trzy lata od powstania Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej. 21 kwietnia br. członkowie i sympatycy stowarzyszenia spotkali się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego na dorocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Podsumowanie minionego okresu stanowiło pierwszą część spotkania, w drugiej zaś jego uczestnicy rozpoczęli oficjalnie kampanię wyborczą przed planowanymi na jesień wyborami samorządowymi.


    Obrady prowadził Marian Lamek. Zasadniczym ich punktem było sprawozdanie przewodniczącego Zbigniewa Jarczaka z działań podejmowanych przez zarząd od marca 2005r. Do osiągnięć zaliczył m.in. organizowanie przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy akcji zbierania darów dla dzieci z ubogich rodzin. Przed kilku miesiącami Forum było też organizatorem spotkania z ówczesnym ministrem transportu - S. Kaczmarkiem, zaś od niedawna firmuje cykliczne, bezpłatne konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin. Z kolei, będąc organizacją społeczno-polityczną, FRZO stara się wpływać na decyzje władz miasta poprzez swoich dwóch radnych.
    Przewodniczący Z. Jarczak przedstawił też zarys programu na najbliższy rok. Do swych zadań stowarzyszenie zalicza m.in.:
    - popularyzację dorobku regionu ostrzeszowskiego
    - współpracę z organami samorządowymi
    - inspirowanie działań i współpracę z innymi organizacjami na różnych płaszczyznach
    - działanie na rzecz upowszechniania szeroko pojętej kultury, oświaty i sportu
    - współpracę członków i sympatyków Forum na rzecz społeczności lokalnej, poprzez organizowanie dotychczasowych zbiórek przedświątecznych, spotkań z mieszkańcami i spotkań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych
    - założenie strony internetowej stowarzyszenia
    - działalność w wyborach samorządowych poprzez wprowadzenie jak największej liczby członków i sympatyków do rad miejskich i powiatu
    - utrzymanie ciągłej współpracy radnych z zarządem Forum
    - czynny udział w wyborach do sejmiku wielkopolskiego oraz w wyborach burmistrzów i wójtów
    W trakcie zebrania poszerzono skład zarządu, do którego dołączyli: Beata Cieplik, Andrzej Krowicki i Krzysztof Kantecki.
    Głos w dyskusji zabrał Jan Wilk, który stwierdził, że w Ostrzeszowie jest stagnacja, brak ducha, by zrobić krok do przodu. "Miasto wymaga porządnego gospodarza, który zechce postawić na sprawy gospodarcze, na rozwój" - mówił.
    Druga część spotkania miała stanowić początek kampanii do wyborów samorządowych. Zabrakło jednak jakichś propozycji (także kadrowych) czy dyskusji programowej. Przewodniczący w swoim wystąpieniu bardziej skupił się na krytyce sejmu i prezydenta niż kontestacji poczynań władz lokalnych, a przecież chodzi o wybory do tutejszych samorządów. Padła jedynie propozycja tworzenia list wyborczych na wszystkich szczeblach, powołano też sztab wyborczy składający się z działaczy FRZO.
    "Naszą dewizą jest stworzenie możliwości wszystkim mieszkańcom, im proponujemy miejsca na listach wyborczych" - zapewniał w dyskusji M. Lamek.
    Forum zrobiło pierwszy krok ku wyborom. Wprawdzie władzom samorządowym nie wytknięto błędów, nie wskazano również sposobów na poprawę sytuacji, ale przynajmniej dano jasny sygnał potencjalnym wyborcom, że jest organizacja, która pójdzie do wyborów i którą można poprzeć. Nie było to wielkie otwarcie kampanii wyborczej, ale za to pierwsze w powiecie, co też ma swoją wymowę.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">