Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 26


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Idą dzieci do przedszkola: Przedszkole Publiczne w Kobylej Górze

    Na plac Wiosny Ludów przedszkole zostało przeniesione w 1952r. Wcześniej - na zasadzie ochronki - działało przy pastorówce kościoła ewangelickiego. W roku 1986 dobudowano sporą część budynków przedszkola, w których obecnie znajduje się stołówka oraz inne sale. Obecnie w przedszkolu znajdują się 4 grupy: 3 i 4-latki, 4 i 5-latki oraz 2 grupy 6-latków połączonych z najstarszymi 5-latkami. Do każdego oddziału została przyjęta maksymalna liczba dzieci - 25, a zdarza się, że zapotrzebowanie jest tak duże, że chętni muszą czekać w kolejce. W sumie ponad 70% dzieci z terenu gminy objęte jest opieką przedszkolną. Zajmuje się nimi sześciu opiekunów oraz p. dyrektor Beata Mazuch. Trzeba przyznać, że władze gminne sprzyjają placówce. Są bowiem dzieci, które dzięki dodatkom z gminy uczęszczają do przedszkola na minimum programowe. Oznacza to, że za symboliczną opłatą mogą przebywać w przedszkolu 5 godzin.


    Dzieci mają możliwość skorzystania z wielu atrakcyjnych zajęć dodatkowych, prowadzony jest dla nich język angielski, zajęcia taneczne, logopedyczne oraz religia. Oczywiście jak w każdym przedszkolu i tutaj odbywają się uroczystości zacieśniające więzy pomiędzy przedszkolakiem a jego rodziną: Dzień Mamy, Taty, Dziecka, Babci, Choinka Noworoczna - to tylko niektóre z nich. Co roku, wraz z rodzicami, przedszkole organizuje festyny, z których dochód przeznaczony jest na jego potrzeby. Trzeba zaznaczyć, że od dawna trwa już współpraca pomiędzy przedszkolem a Domem Pomocy Społecznej, dzieci występują dla jego mieszkańców i odwrotnie - mieszkańcy DPS-u występują na festynach organizowanych przez przedszkole.


    Tradycją przedszkola są coroczne wyjazdy dzieci 6-letnich do ośrodka hipoterapii w bliskim Myślniewie, gdzie dzieci mają ognisko, pieką kiełbaski. Przedszkole organizuje także wiele innych wycieczek: do teatrów, do kina, dzieci były również w centrum handlowo-rozrywkowym Korona we Wrocławiu. Poza tym co miesiąc w przedszkolu odbywa się mała impreza kulturalna. Można wtedy obejrzeć ciekawy film, teatrzyk, spotkać się z interesującą osobą - aktorem teatru czy iluzjonistą. Szczególny nacisk opiekunowie kładą na współżycie z naturą. Blisko położony zalew, okoliczne lasy, łąki to miejsca często odwiedzane przez przedszkolaków. Także na zajęciach panie starają się nauczyć dzieci szacunku do przyrody, do zwierząt.


    Wiele radości dają przedszkolakom konkursy, w których mogą uczestniczyć, zwłaszcza wygrywanie ich budzi spore emocje. Przedszkole w Kobylej Górze jest organizatorem gminnego konkursu recytatorskiego, w tym roku odbyła się już druga jego edycja. Także olimpiady sportowe cieszą się dużą popularnością. Oprócz tego dzieci biorą udział w wielu konkursach poza przedszkolnych. Niedawno jeden z przedszkolaków - Maciej Franikowski - zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Zapobiegajmy pożarom", organizowanym przez Oddział Wojewódzki Straży Pożarnej. Dzieci zdobywają również wysokie miejsca w tego typu konkursach organizowanych przez bibliotekę w Ostrzeszowie.
    Jak każda placówka oświatowa, tak i to przedszkole ma swoje plany. W najbliższych znajduje się wymiana okien - przy takiej zaradności oraz organizacji jak tutaj, na pewno to się uda.

A. Skolarska


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">