Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 29


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Idą dzieci do przedszkola: Przedszkole Publiczne w Czajkowie

    Przedszkole w Czajkowie jest w pewien sposób wyjątkowe, od 1 IX 1998r. wchodzi bowiem w skład zespołu szkół, nad którym pieczę sprawuje dyrektor Zbigniew Pilarczyk. Od początku swego istnienia, czyli od 1946 roku, przedszkole znajduje się w obecnym budynku.


    Placówkę tworzą dwie grupy: w młodszej jest 25 dzieci (3, 4, 5-latki), w starszej - zerówkowej -16. Dziećmi opiekują się dwie wychowawczynie.
    W ciągu roku dzieci z przedszkola w Czajkowie uczestniczą w wielu ciekawych przedsięwzięciach, jak choćby w odbywającej się pod koniec września akcji "Sprzątanie świata". Przedszkolaki również wyjeżdżają lub wychodzą na wycieczki. W ubiegłym roku autokarem pojechały do Sieradza, do Teatru Miejskiego na przedstawienie pt. "Śpiąca królewna". W roku bieżącym odwiedziły m.in. Urząd Pocztowy w Czajkowie, gdzie miały okazję zapoznać się z pracą listonosza, dowiedziały się również, że to właśnie stąd można wysyłać listy i paczki. Czerwiec stał się najodpowiedniejszym miesiącem, by obydwie grupy wyruszyły autokarem do Ostrowa Wlkp., by tam w Figlolandzie skorzystać ze wszystkich atrakcji. Wycieczki do Kalisza lub do Ostrowa stały się już corocznym zwyczajem.


    W marcu br. Czajków odwiedził ks. biskup Stanisław Napierała. Dzieci z przedszkola również miały okazję spotkać się z tą dostojną osobą, bowiem uczestniczyły w spotkaniu, które odbyło się w murach szkoły podstawowej.
    Dzieci w Czajkowie mają wiele okazji do zabawy: andrzejki, mikołajki... Jak w każdej placówce, tak i tutaj z tych okazji odbywają się małe imprezy. W grudniu na sali strażackiej organizowana jest także choinka - dla nich oraz dla dzieci szkolnych, połączona oczywiście z wizytą Świętego Mikołaja. W karnawale odbywa się bal przebierańców, a w styczniu urządza się Dzień Babci i Dziadka. W tym roku na imprezę przybyło aż 100 dziadków i babć.


    Co roku na powitanie pięknej, zielonej wiosny przedszkolaki przygotowują marzannę, a potem, wedle starego zwyczaju, topią ją, żegnając zimę. Tradycją przedszkola stał się już Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej. Przyjeżdżają wtedy zerówki z Salamonów i Mielcuch (filie Zespołu Szkół w Czajkowie), więc w konkursie udział biorą cztery grupy. Tegoroczni laureaci po raz pierwszy wystąpili na gminnym festynie. Przedszkole co roku wystawia także jasełka, cieszące się wielką frekwencją. Dzieci często zapraszane są do szkoły, dzięki czemu mają okazję poznać starszych kolegów i koleżanki. W tym roku np. uczniowie klasy 3. wraz z przedszkolakami, w wesołej atmosferze, malowali kolorowe kwiaty na asfalcie.
    Budynek przedszkola, nadgryziony przez ząb czasu, wymaga remontów. Niedawno została wyremontowana kuchnia, w tym roku w ferie zimowe zostały pomalowane dwie sale lekcyjne. Wymienionych zostało także kilka okien, pozostałe czekają na swoją kolej.

A. Skolarska


1994 - 2007 © Borkow

rzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">