Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 29


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

STRAŻACKIE ŚWIĘTO W MIKSTACIE

    Dzień 1 lipca 2006 roku zapisze się ważnym wydarzeniem w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikstacie. W dniu tym odbył się IX Zjazd Miejsko-Gminnego Oddziału Związku OSP RP, na którym podsumowano okres 5-letniej kadencji oraz dokonano wyboru nowych władz na kolejne 5 lat. W zjeździe uczestniczyło 16 przedstawicieli oraz 21 delegatów, jak również członkowie ustępujących władz związkowych. Przybyli także goście: prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Jan Kozikowski, jego zastępca dh Janusz Bebłot oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP mł. kpt. Adam Sikora. Obecne były też władze samorządowe.


    Prezes ustępującego zarządu dh Bolesław Zimorski złożył szczegółowe sprawozdanie z 5-letniej działalności. Ze sprawozdania wynika, że na terenie gm. Mikstat działa 7 jednostek OSP, w tym dwie wchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Działa 6 pożarowych drużyn ratowniczych, w tym dwie dziewczęce. Ogółem w gminie Mikstat jest 454 członków OSP, w tym 140 przeszkolonych strażaków. Jednostki posiadają 5 samochodów bojowych i 10 motopomp. W ubiegłym roku otrzymały od zarządu wojewódzkiego nowoczesny sprzęt do ratownictwa drogowego o wartości 35 tys. zł. Co roku organizowane są miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze. W ostatnich pięciu latach najlepsza okazała się jednostka OSP z Kaliszkowic Kaliskich, która zajmowała pierwsze miejsce tak wśród zespołów męskich, jak i młodzieżowych. W okresie minionej kadencji strażacy z jednostki wyjeżdżali do zdarzeń 220 razy, w tym do 70 pożarów. Należy stwierdzić, że strażacy z jednostek OSP w gminie Mikstat wykazali się wyjątkową ofiarnością i dużym poświęceniem, dzięki czemu nie zanotowano większych strat. Wszystkie jednostki OSP posiadają remizy strażackie, które dzięki inwencji i zaradności strażaków są dobrze utrzymane i zadbane. W ciągu ostatnich pięciu lat przyznano 45 złotych, 48 srebrnych i 45 brązowych medali "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Przyznano też 30 odznak "Wzorowy Strażak" oraz 50 odznak młodzieżowych. Podczas zjazdu również wręczono odznaczenia. Złotymi medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono druhów: Jarosława Marka i Witolda Kamińskiego. Srebrne medale otrzymali: dh Witold Sitkowski i Wiesław Kaczmarek. Odznakę "Wzorowy Strażak" otrzymała dh. Magdalena Janiak, zaś złotymi medalami młodzieżowymi udekorowano druhny z OSP Kotłów: Annę Jakubowską, Magdalenę Jakubowską, Dominikę Kędzierską, Weronikę Wróbel, Katarzynę Wawrzyniak oraz Annę Matys. Wielu druhów otrzymało też dyplomy uznania. Aby uchronić od zapomnienia działania zarządu, prezes oddziału miejsko-gminnego OSP dh Zimorski osobiście prowadzi bogato ilustrowaną materiałami zdjęciowymi kronikę, liczącą już cztery tomy. Kroniki te docenione, wyróżnione i nagrodzone w ogólnopolskich konkursach.
    Najważniejszym punktem zjazdu były wybory nowych władz na następną kadencję. Prezesem zarządu miejsko-gminnego oddziału został ponownie dh Bolesław Zimorski. Na jego zastępców wybrano druhów: Adama Dytfelda i Roberta Rokickiego. Komendantem gminnym został dh Stefan Janicki, sekretarzem dh Grzegorz Pawlak, skarbnikiem dh Zenon Sobczak, zaś członkiem prezydium dh Janusz Kałwiński. W skład komisji rewizyjnej weszli: W. Witkowski (przewodniczący), Z. Skrzypek oraz Feliks Okoń.


    Za służbę na rzecz społeczeństwa naszego regionu wszystkim strażakom dziękuję.

B. Zimorski
fot. Ryszard Pala


1994 - 2007 © Borkow

zowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">